Правопис префксів роз-, без


БУДОВА СЛОВА. СЛОВОТВІР. ОРФОГРАФ І Я

§ 59. Правопис префксів роз-, без-

585. Порівняйте вимову і написання слів.

Російською Українською

Разбивка розбивка

Расписка розписка

Розыск розшук

Роспуск розпуск

Українському префіксу роз відповідають російські префікси роз-, рос-, раз-, рас-. В українській мові намає цих префіксів.

Під час вимови префіксів роз-, без – може зберігатися і втрачатися дзвінкість [з]: [розпиетати] і [роспиетати], [беизпечний] і [беиспечний].

На письмі префікси роз-, без – не змінюються. Наприклад:

розписка, розформований, розкинути, безтямний.

Орфограма Правопис префіксів роз-, без-

Для полегшення вимови при збігу кількох приголосних префікс роз – уживається з голосним [і]: розігнати, розіспатися.

586. І. Утворіть від поданих слів нові з префіксом роз-.

Писати, бити, малювати, будувати, гнати, терти, брати, лити, казати, продати.

II. З трьома утвореними словами складіть і запишіть речення.

587.1. Утворіть від сполучень іменників з прийменниками прикметники з префіксом без-.

Без язика, без совісті, без межі, без сорому, без жалю, без води, без журби, без надії, без краю, без сну, без ціни, без

імені.

II. З трьома утвореними прикметниками складіть і запишіть речення

588. Доберіть до слів антоніми і запишіть. Позначте префікси у словах. Зразок. Зв’язати – розв’язати, успішний – безуспішний.

Згорнути, зачинити, контрольний, ядерний, закопати, озброєний, хмарний, водний, шумний, зібрати, сердечний, жалісний, людний, замкнутий, сніжний.

589. Прочитайте текст. Перекладіть українською мовою. Прокоментуйте орфограму “Префікси роз-, без-“.

Солнце разбудило все живое. По лугам расстилается туман. Разгорается новый летний день. Раскрывают лепесточки цветы, на листве дрожат ранние капли росы. Распелись утренние птички.

Вот откуда-то выскочил разбуженный беззащитный зверек и бесшумно исчез за пнем. Расшумелся ветерок в верхушках леса, бессонный ручей, как и раньше, тихо шумел (І. Тургенев).

Лепесток – пелюстка беззащитный – беззахисний

Капля – крапля исчезнуть – зникнути

590. Запишіть слова у два стовпчики: а) зі вставленою буквою з; б) зі вставленою буквою с.

..сох, ро..питав, ..тискач, ..чавити, ..прожогу, ро..діл, ..клад, ..хвильовано, ..працював, ..шити, ..творена, ро..чин, бе..помічна.

Якщо ви правильно виконали завдання, з останніх букв слів складеться закінчення вислову Олександра Олеся: “Наше життя –

591. Прочитайте текст. Доберіть до нього заголовок. Спишіть, вставляючи пропущені букви в префіксах.

Юрко випустив каченят у великий ящик. Вони..початку порозбігалися в кутки, а потім..билися докупи. їхні малесенькі очі були..хожі на голочки гострого суму. Тулились одне до одного, ніби в близькості шукали порятунку чи ро..- ради. Юрко налив води в черепок, але жодне не пі..ступило до черепка. Тоді він стромляв дзьобик кожного, щоб пило. Каченята пручались, краплі..тікали по шиях. Качка, відчуваючи тривогу, ходила попід ворітьми, голосно..крикувала. Каченята, ..дається, були полонені ро..пачем. Юрко не..подівався, що так..танетьея (За Є. Гуцалом).1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Прості числівники.
Ви зараз читаєте: Правопис префксів роз-, без