Правова охорона пам’яток історії та культури

Правова охорона пам’яток історії та культури – система правових норм, які регулюють суспільні відносини в галузі охорони і використання пам’яток з метою збереження їх для нинішніх і майбутніх поколінь, ефективного використання для наукового вивчення і популяризації. За Конституцією України (ст. 66) піклування про збереження історичних пам’яток та інших культурних цінностей – обов’язок громадян. Найважливіші питання П. о. п. і. та к. регламентує Закон України “Про охорону і використання пам’яток історії та культури”.

Відповідно до цього Закону пам’ятками історії та культури визнаються споруди, пам’ятні місця і предмети, пов’язані з історичними подіями в житті народу, розвитком суспільства і держави, творіння матеріальні і духовні, які мають історичну, наукову, художню та іншу культурну цінність. До пам’яток історії та культури належать пам’ятки історії, археології, містобудування і архітектури, мистецтва, документальні пам’ятки. Всі пам’ятки на території України незалежно від того, в чиїй власності (державній, кооперативній, приватній) вони перебувають, охороняються державою і беруться на облік. З метою організації обліку і охорони їх нерухомі пам’ятки поділяються на пам’ятки державного і місцевого значення і занесені до відповідних реєстрів. Державний облік пам’яток, що знаходяться в музеях, бібліотеках, архівах, проводиться в порядку, визначеному законодавством України про музейний, архівний і бібліотечний фонди. Державне управління П. о. п. і. так. здійснюють Кабінет Міністрів України, місцеві державні адміністрації, а також спеціально уповноважені державні органи (Міністерство культури, Державний комітет України у справах містобудування та архітектури, Головне архівне управління при Кабінеті Міністрів України). Важлива роль у галузі охорони пам’яток належить громадським організаціям і громадянам. У 1965 р. створено Українське товариство охорони пам’яток історії та культури, яке залучає широкі верстви населення до активної і безпосередньої участі в П. о. п. і. та к. та здійсненні громадського контролю за їх використанням і реставрацією. Закон регламентує порядок організації історико-культурних заповідників, проведення археологічних розвідок і розкопок, встановлення охоронних зон навколо пам’яток, використання пам’яток у наукових, освітніх, музейних цілях, забезпечення їх збереження при будівельних та інших роботах, умови господарського використання і реставрації. Законодавство передбачає адміністративну, кримінальну і цивільно-правову відповідальність за порушення правил охорони пам’яток. Якщо міжнародним договором, в якому бере участь Україна, встановлено інші правила, ніж законодавством України про П. о. п. і. так., то діють норми міжнародного договору.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (2 votes, average: 4,50 out of 5)


Постійні клітинні структури які виконують певні функції.
Ви зараз читаєте: Правова охорона пам’яток історії та культури