Загальний курс транспорту РОЗДІЛ 2 ТРАНСПОРТНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ 2.3. СТРАТЕГІЯ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ Правове забезпечення – Забезпечення правової адаптації нормативно-правових актів, що приймають органи виконавчої влади, до вимог ЄС. – Перегляд навчальних