Правові відносини


Правові відносини – суспільні відносини, врегульовані нормами права. Виражаються у взаємних правах і обов’язках суб’єктів права. Розрізняють такі види правовідносин: за галузевою ознакою – конституційні, цивільні, трудові, сімейні, кримінальні та ін.; залежно від кількості суб’єктів – загальні (кількість уповноважених або зобов’язаних суб’єктів не визначена), конкретні (кількість їх точно визначена); за кількісним складом суб’єктів – прості (П. в. лише між двома суб’єктами), складні (П. в. між трьома і більше суб’єктами); залежно від елемента юридичної норми (диспозиції або санкції), на підставі якого виникають П. в.- регулятивні, охоронні; за характером дії зобов’язаного суб’єкта – активні (зобов’язаний суб’єкт мусить вчинити певні дії), пасивні (зобов’язаний суб’єкт повинен утриматися від учинення певних дій); залежно від розподілу прав і обов’язків між сторонами П. в.- односторонні (кожна із сторін має права або обов’язки), двосторонні (сторони мають і права, і обов’язки).


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)До давніх платформ на території євразії відносяться.
Ви зараз читаєте: Правові відносини