Представлення інформації. Системи обчислення


ТЕМА 1. ВСТУП. ІНФОРМАЦІЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ (5 ГОДИН)

Урок 4

Представлення інформації. Системи обчислення

Мета:

– поширити знання учнів про форми представлення числової інформації;

– навчити учнів переводити числа з однієї системи обчислення в іншу;

– розвивати навички швидкого рахунку, увагу та математичні здібності учнів, логічне мислення, пам’ять;

– виховувати допитливість, повагу до товаришів та вчителів.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

ХІД УРОКУ

І. Актуалізація опорних

знань

1. Порівняйте.

>, <, =

2 Мбайта

2048 байтів

100 бітів

8 байтів

16 бітів

2 байти

1 Гбайт

256 Мбайтів

2. Укажіть пари відповідно рівних величин.

1 024 байти

1 024 Кбайти

1 Мбайт

1 Кбайт

3. Повідомлення про те, що відбувся один з двох можливих випадків, містить… інформації. (1 біт)

4. Повідомлення, яке зменшує невизначеність у два рази, містить… інформації. (1 біт)

5. Два

жорстких диски об’ємом 50 Гбайтів кожний та модуль оперативної пам’яті 512 Мбайтів разом складають… (102 912 Мбайтів).

6. Укажіть правильні твердження.

– 1 біт складається з 8 байтів.

– Кількість інформації, яка виражена у байтах, завжди кратна 8-ми.

– Мінімальна одиниця вимірювання кількості інформації 1 біт.

– 1 Мбайт = 1024 Кбайти.

II. Вивчення нового матеріалу

Розповідь учителя

Система обчислення – це спосіб представлення чисел та відповідні йому правила дій із ними.

Представлення інформації. Системи обчислення

Усі обчислювальні машини використовують позиційні системи обчислення. Алфавіт комп’ютера – це мова чисел.

Системи обчислення, які використовуються в комп’ютерах

Система обчислення

Основа

Алфавіт

Двійкова

2

1,0

Вісімкова

8

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Шістнадцяткова

16

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, А, В, С, D, Е, F

Розгорнута форма запису числа у позиційних системах:

Представлення інформації. Системи обчислення

Де q – основа системи обчислення,

Аq – число у системі числення з основою q,

N(m) – кількість цілих (дрібних) розрядів числа Аq.

Наприклад, 278,4510 = 2-102 + 7-101 + 8-100 + 4-10-1 + 5-10-2

Переведення чисел з 2-ої, 8-ої, 16-ої систем обчислення у 10-у систему обчислення

1. Завдання: 1028 Представлення інформації. Системи обчислення (10).

Розв’язання

1028 = 1-82 + 0-81 + 2-80 = 6610.

Відповідь. 6610.

2. Завдання: FA16 Представлення інформації. Системи обчислення (10)

Розв’язання

FA16 = 15-161 + 10-160 = 25010

Відповідь. 25010.

3. Завдання: 1000012 Представлення інформації. Системи обчислення (10)

Розв’язання

1000012 = 1-25 + 0-24 + 0-23 + 0-22 + 0-21 + 10 = 3310

Відповідь. 3310.

Переведення чисел з 10-ої системи обчислення у 2-у, 8-у, 16-у системи обчислення.

1. Завдання: 6410 Представлення інформації. Системи обчислення (2).

Розв’язання

Представлення інформації. Системи обчислення

Відповідь. 10000002.

2. Завдання: 6910 Представлення інформації. Системи обчислення (8).

Розв’язання

Представлення інформації. Системи обчислення

Відповідь. 1058.

3. Завдання: 16910 Представлення інформації. Системи обчислення (16).

Розв’язання

Представлення інформації. Системи обчислення

Відповідь. А916.

III. Закріплення матеріалу

1. Здійснити переведення із указаних систем обчислення за допомогою переведення у 10-ву систему обчислення як проміжну дію:

1) FOF16 Представлення інформації. Системи обчислення (8);

2) 30558 Представлення інформації. Системи обчислення (2).

2. Швидке переведення з 2-ої системи обчислення у 8-у, 16-у системи обчислення та навпаки. Здійснюється за допомогою таблиць.

Таблиця 1

Цифра у 8-ій системі обчислення

0

1

2

3

4

5

6

7

У 2-ій системі обчислення

000

001

010

011

100

101

110

111

Таблиця 2

Цифра у 16-ій системі обчислення

0

1

2

3

4

5

6

7

У 2-ій системі обчислення

0000

0001

0010

0011

0100

0101

0110

0111

Цифра у 16-ій системі обчислення

8

9

А

В

С

D

Е

F

У 2-ій системі обчислення

1000

1001

1010

1011

1100

1101

1110

1111

Завдання:

1) 1 101 110 100 1112 Представлення інформації. Системи обчислення (16);

1\ 1011 \1010 \0111 Представлення інформації. Системи обчислення IВА716;

2) 10 111 100 010 0112 Представлення інформації. Системи обчислення (8);

10\111\100\010\011 Представлення інформації. Системи обчислення 274238.

3) FAFO16 Представлення інформації. Системи обчислення (2)

FAFO16 Представлення інформації. Системи обчислення 1111\1010\1111\00002;

4) 317g Представлення інформації. Системи обчислення (2);

317g Представлення інформації. Системи обчислення 11\001\1112;

3. Завдання для самостійного виконання за допомогою швидкого переведення у 2-у систему обчислення:

1) ААА1б Представлення інформації. Системи обчислення (8);

2) 3608 Представлення інформації. Системи обчислення (16).

IV. Підсумок уроку

V. Домашнє завдання

Опрацювати матеріал підручника.

Виконати завдання.

1. Яку частину диска займає інформація, що записана у 24 рядках по 80 символів у кожному.

2. Перевести з 2-ої системи обчислення у 10-у, 8-у, 16-у системи обчислення число 100 100 100.

3. Перевести з 10-ої системи обчислення у 2-у, 8-у, 16-у системи обчислення числа 255.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Природні багатства тихого океану.
Ви зараз читаєте: Представлення інформації. Системи обчислення