Префіксальний спосіб творення – Дієслово

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ

Дієслово

Префіксальний спосіб творення

Префіксальний спосіб є основним у творенні дієслів від дієслівних основ: Працювати – перепрацювати, боятися – забоятися, розгортати – порозгортати.

Найуживаніші префікси, що беруть участь у творенні дієслів, переважно прийменникового походження В – (у – , уві-): Всипати, улізти, увібрати; Ви -: Вилити; Від – (віді-): Відпрацювати; До – (ді-): Догодити, дібрати; З – (зі – , с-): З’їздити, зігнути, скипіти; За-: Засадити; На-: Накрити; Над – (наді-): Надкусити,

надіслати; О – (об-, обі-): Охолонути, обпливти, обірвати; Пере-: Перепитати; Перед-: Передплатити; Під – (піді-): Підготувати, підігнати; По-: Поїсти; Попо-: Попобігати; При-:Примчати; Про-: ПрогримітИ; Роз-: Розбити та інші.

Дієслівні префікси багатозначні, тому за їх участю утворюються слова з різними значеннями і значеннєвими відтінками. Наприклад, префікс Пере – вказує на рух через щось (Перескочити, переїхати), на повторювану дію (Перечитати, перебудувати), на надмірність дії (Перегріти, переїсти), на вичерпність дії, яка охоплює багато предметів (Перевозити, перетягати), на протяжність дії в часі (Перезимувати, перевікувати), інтенсивність дії (перебороти, пересилити) тощо.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (3 votes, average: 3,33 out of 5)


Властивості карбону.
Ви зараз читаєте: Префіксальний спосіб творення – Дієслово