Прибуток від страхування

Прибуток від страхування – різниця між доходами і витратами в результаті фінансової діяльності страховика за відповідний звітний період. Основними елементами П. в. с. є прибуток від страхової діяльності, прибуток від інвестицій та розміщення тимчасово вільних коштів, а також від інших операцій. Так, прибуток від страхової діяльності страхові компанії планують при розробці тарифів за більшістю видів страхувань (крім окремих видів обов’язкового страхування, зокрема страхування життя і медичного страхування). Страхова компанія може

також отримати прибуток шляхом зниження собівартості страхових послуг. П. в. с., згідно з Законом України “Про страхування”, вираховують за формулою: Пс = (ЗП+КП+ВП+ПЦР+ПТР)-(ВС+ВЦР+ВТР+ВВС), де ЗП – зароблені страхові премії за договорами страхування і перестрахування; КП – комісійні винагороди за перестрахування; ВП – частки страхових виплат, сплачені перестрахувальниками; ПЦР – суми, повернені з централізованих страхових резервних фондів; ПТР – суми, повернені з технічних резервів, інших, ніж резерви не зароблених премій; ВС – виплати страхових сум і страхових відшкодувань; ВЦР – відрахування
до централізованих страхових фондів; ВТР – відрахування до технічних резервів, інші, ніж резерви не зароблених премій; ВВС – витрати на ведення страхової справи. Для визначення П. в. с. найважливіше значення має обчислення зароблених премій. Це зумовлено тим, що до завершення терміну дії договору страхування отримані страхові премії не можна вважати заробленими. Тому страхова премія у будь-який момент часу складається з тієї, що вважається заробленою, і тієї, яку ще не можна вважати заробленою. На практиці спочатку обчислюють не зароблену премію, на основі якої формується резерв не зароблених премій, а відтак – зароблену, що виступає доходом страховика. Якщо основна діяльність страхової компанії не дає прибутку, то це можна компенсувати прибутком від інших операцій, що становить різницю між відповідними доходами і витратами. Прибуток страхової компанії, що залишається після сплати податків, становить її чистий прибуток, за рахунок якого компанія може створювати вільні резерви для зміцнення своєї платоспроможності.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Кількість коливань.
Ви зараз читаєте: Прибуток від страхування