Приклади розв’язування типових задач – Урок 2

ХІМІЯ – Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ

2. Будова атома

Приклади розв’язування типових задач

Задача 1. Укажіть протонне число елемента, в атомі якого міститься на 4 електрони менше, ніж у йоні Аl3+.

Розв’язання

Іон Аl3+ утворюється в результаті віддачі атомом Алюмінію трьох електронів:

Приклади розвязування типових задач   Урок 2

Приклади розвязування типових задач   Урок 2

Елемент E має (10 – 4 =) 6 електронів. Кількість електронів і протонів в електронейтральному атомі є однаковою. Отже, кількість

протонів, тобто протонне число цього елемента (Карбону), також дорівнює шести.

Задача 2. Укажіть протонне число елемента Е, який утворює аніон Е – зі структурою зовнішнього електронного шару 4s2 4р6.

Розв’язання

Як видно з електронної формули атома елемента Е, він розміщений у 4 періоді періодичної системи. Аніон утворився в результаті приєднання одного електрона до електронейтрального атома. Отже, у зовнішньому електронному шарі цього атома міститься сім електронів. Це елемент головної підгрупи VII групи – Бром. Його протонне число – 35.

Задача 3. Структура зовнішнього електронного шару

елемента – 3s2 3р3. Установіть назву цього елемента, укажіть різницю між молекулярними масами його вищого оксиду і леткої сполуки з Гідрогеном.

Розв’язання

Електрони зовнішнього шару розміщені на третьому енергетичному рівні, отже, це елемент 3 періоду. Кількість електронів зовнішнього шару (5) вказує на номер групи – V. Цей елемент – Фосфор. Формула вищого оксиду – Р2O5, а леткої сполуки з Гідрогеном – PH3. М(Р2O5) = 142 г/моль, М(РН3) = 34 г/моль. ΔM = 108 г/моль.

Задача 4. Укажіть сумарну кількість протонів, нейтронів та електронів у йоні, який утворився з атома Магнію з нуклонним числом 26.

Розв’язання

Атом Магнію перетворюється на йон у результаті віддачі двох електронів:

Приклади розвязування типових задач   Урок 2

Іон Mg2+ містить 10 електронів, 12 протонів і (26 -12 =) 14 нейтронів. Отже, сумарна кількість частинок становить (10 + 12 + 14 =) 36ю

Задача 5. Укажіть суму індексів у формулі вищого, оксиду елемента, атом якого має, 4 енергетичні рівні, а кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні удвічі більша, ніж в атома Бору.

Розв’язання

Бор розташований у III групі періодичної системи. На, зовнішньому енергетичному рівні він має 3 електрони, відповідно досліджуваний елемент має 6 електронів, а отже, належить до VI групи. Цей елемент – Селен. Формула Його вищого оксиду – SеO3. Сума індексів у формулі дорівнює 4 (1 + 3).

Задача 6. Природний магній складається з трьох нуклідів: 24Mg, 25Mg, 26Mg. Їхні атомні частки відповідно становлять 78,6, 10,1 і 11,3 %. Обчисліть відносну атомну масу Магнію.

Розв’язання

Атомна частка є відношенням кількості атомів Нукліда До загальної кількості атомів елемента. Якщо відомі нуклонні числа й атомні частки кожного з нуклідів елемента у їхній природній суміші, можна обчислити відносну атомну масу елемента:

Приклади розвязування типових задач   Урок 2

Задача 7. Елемент Купрум у природі представлений сумішшю двох нуклідів: 63Сu і 65Сu. Відносна атомна маса Купруму становить 63,55. Обчисліть атомні частки нуклеотидів у природній суміші.

Розв’язання

Позначимо атомну частку χ(65Сu) через х, тоді χ(63Сu) = 1 – x. Запишемо вираз для обчислення відносної атомної маси:

Приклади розвязування типових задач   Урок 2

Підставляючи всі відомі значення, отримаємо:

Приклади розвязування типових задач   Урок 2

Відповідь: χ(65Сu) = 27,5 %.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Металічний зв'язок приклади.
Ви зараз читаєте: Приклади розв’язування типових задач – Урок 2