Приклади розв’язування Задач – Економічний цикл – Валовий національний продукт та способи його розрахунку

Економіка
Національна економіка

Приклади розв’язування Задач

Для розв’язання задачі 1 необхідно знати:
– ВВП (валовий внутрішній продукт) можна розрахувати методом витрат і методом доходів:
Приклади розвязування Задач  Економічний цикл  Валовий національний продукт та способи його розрахунку
– при розрахунку ВВП не враховуються: державні трансферти (пенсії, допомоги, стипендії); фінансові операції на ринку цінних паперів (купівля-продаж акцій, облігації); вторинна купівля-продаж; неринкові операції (товари, вироблені для власного споживання), приватні трансферти.

Задача 1

Використовуючи

дані наведеної таблиці, визначте двома методами ВВП і НД (валовий внутрішній продукт і національний дохід).

Розв’язання

Приклади розвязування Задач  Економічний цикл  Валовий національний продукт та способи його розрахунку
1) ВВП за методом витрат дорівнює
С(6500) + I(800 + 1000) + G(2800) + X(2200 – – 3300) = 10 000 грош. од.;
I – валові інвестиції = чисті інвестиції + + амортизація.
2) ВВП за методом доходів дорівнює
W(4500) + R(500) + i(900) + (200 + 300 + + 400 + 600) + A(1000) + Tn(1600);
π = прибуток від приватної власності + корпоративний прибуток (податок на прибуток корпорацій + нерозподілений прибуток + дивіденди);
ВВП = 10 000 грош. од.
3) НД = ВВП – А – Tn;
НД = 10 000 – А(1000) – Tn(1600) = = 7400 грош. од.

/> Для розв’язання задачі 2 необхідно знати:
– економічний ріст країни найточніше визначається темпами зростання (приросту) реального ВВП на душу населення;
– номінальний ВВП – річний обсяг кінцевих товарів і послуг, виражений у поточних цінах;
– реальний ВВП – річний обсяг кінцевих товарів і послуг, виражений у постійних (базових) цінах;
– дефлятор ВВП = Приклади розвязування Задач  Економічний цикл  Валовий національний продукт та способи його розрахунку.

Задача 2

Співвідношення обсягів виробництва споживчих та інвестиційних благ дорівнює 4 : 1. Номінальний ВВП за два роки збільшився на 30 %, вартість споживчого кошика зросла на 20 %, а інвестиційні товари й послуги подорожчали в 1,4 разу. Які середньорічні темпи економічного росту країни?

Розв’язання

Темпи економічного росту визначаються темпами росту реального ВВП.
Приклади розвязування Задач  Економічний цикл  Валовий національний продукт та способи його розрахунку;
Приклади розвязування Задач  Економічний цикл  Валовий національний продукт та способи його розрахунку.
Знаходимо дефлятор ВВП:
Дефлятор ВВП = IP (споживчих товарів) – частку споживчих товарів + IP (інвестиційних товарів) – частку інвестиційних товарів.
Qспожив. тов : Qінвестиц. тов = 4 : 1.
Отже, частка споживчих товарів дорівнює Приклади розвязування Задач  Економічний цикл  Валовий національний продукт та способи його розрахунку, або 0,8, а частка інвестиційних товарів дорівнює Приклади розвязування Задач  Економічний цикл  Валовий національний продукт та способи його розрахунку, або 0,2;
дефлятор ВВП = 1,2 – 0,8 + 1,4 – 0,2 = 1,24;
індекс реального ВВП = Приклади розвязування Задач  Економічний цикл  Валовий національний продукт та способи його розрахунку;
індекс економічного зростання за два роки дорівнює 1,048;
середньорічний темп зростання дорівнює Приклади розвязування Задач  Економічний цикл  Валовий національний продукт та способи його розрахунку.
Відповідь: у середньому за рік реальний ВВП збільшувався на 2,4 % – це темпи приросту.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Що називають середовищем життя організмів.
Ви зараз читаєте: Приклади розв’язування Задач – Економічний цикл – Валовий національний продукт та способи його розрахунку