Приклади розв’язування Задач


Економіка
Вступ до економічної теорії

Приклади розв’язування Задач

Для розв’язання задачі 1 необхідно знати:
– обмеженість ресурсів визначає необхідність альтернативного вибору їх використання як на рівні фірми, так і на рівні державної політики;
– альтернативна вартість вибору (вартість втрачених можливостей) – це вартість найкращої (після обраної) альтернативи, від якої необхідно відмовитися при даному виборі;
– крива виробничих можливостей (КВМ) – це безліч альтернатив поєднання виробництва двох

товарів при повному використанні обмежених ресурсів;
– будь-яка точка на КВМ характеризує ефективне виробництво. Точка на площині, обмеженій КВМ,- неефективне виробництво;
– класичний вигляд КВМ, що відбиває чинність закону зростання альтернативних витрат,- це опукла крива (рис. 6);
Приклади розвязування Задач
Рис. 6
– за КВМ можна визначити альтернативну вартість товару;
– альтернативна вартість (АВ) однієї одиниці товару А – це кількість товару Б, виробництво якого скорочують для додаткового виробництва однієї одиниці товару А.

Задача 1

У першому цеху за день можна виготовити

150 кг печива або 220 кг вафель, у другому – 180 кг печива або 200 кг вафель.
1) Побудувати криву виробничих можливостей фабрики; 2) визначити альтернативну вартість виробництва 1 кг печива, якщо виробляється 380 кг вафель; 3) представити графічно АВ виробництва останніх 50 кг печива; 4) визначити точки ефективного та неефективного виробництва.

Розв’язання

1) Шкала виробничих можливостей
Приклади розвязування Задач
Крива виробничих можливостей має такий вигляд.
Приклади розвязування Задач
Рис. 7
2) Виробництво 380 кг вафель потрапляє на відрізок CD кривої. Знаходимо альтернативну вартість 1 кг.
Печива вироблено
С(220 В, 180 П) → D(420 В, 0 П).
При збільшенні виробництва вафель на 200 кг втрати печива складають 180 кг.
АВ 1 кг Приклади розвязування Задач.
3) Графічно представимо відрізок на осі виробництва вафель, що характеризує зниження виробництва даного товару при збільшенні виробництва печива від 280 до 330 кг (останні 50 кг) – це відрізок MN.
4) Точки A, C, D на КВМ відповідають ефективному виробництву. Точка В характеризує неповне використання ресурсів.
Для розв’язання задач 2 і 3 необхідно знати:
– ефективність – стан економіки, за якого збільшення обсягів виробництва одного товару може відбутися тільки за рахунок зниження обсягів виробництва іншого;
– продуктивність праці – кількість товарів і послуг, вироблених одним працівником за одиницю часу;
– інтенсивність праці – зворотний показник продуктивності, що виражається витратами часу на виробництво одиниці продукції;
– продуктивність можна збільшити за рахунок спеціалізації, інвестицій у капітальні ресурси і людський фактор;
– зміна продуктивності праці аналізується за допомогою індексного методу (індекс I показує, як змінюється величина, що вимірюється);
Приклади розвязування Задач,
де IQ – зміна обсягу виробництва, що дорівнює відношенню Приклади розвязування Задач; IL – зміна кількості працівників;
– показники росту і приросту продуктивності праці математично відрізняються на 1:
Іросту = Іприросту + 1;
– якщо необхідно визначити зміну продуктивності праці за кілька періодів часу, то знаходимо індекси за кожний період, вважаючи попередній базовим, а потім перемножуємо індекси;
– якщо аналізується продуктивність праці по одному товару в обсягах виробництва, то ціни на даний товар не враховуються;
– якщо виробляється кілька товарів, то обсяг виробництва аналізується у вартісному виразі в такий спосіб: QA – PA + QБ – QC – PC.

Задача 2

У перший рік після реконструкції підприємства продуктивність праці збільшилася на 15 % і вироблялося 25 виробів одним робітником за годину. На другий рік відбулися такі зміни: робітник став виробляти 24 вироби за годину, а кількість працівників за рік скоротилася на 1/3. Як змінилася продуктивність праці за два роки?

Розв’язання

Ізаг = І1 – І2;
Приклади розвязування Задач (зміна продуктивності праці за перший рік);
Приклади розвязування Задач;
IQ (зміна обсягу виробництва)
Приклади розвязування Задач;
Приклади розвязування Задач; Приклади розвязування Задач;
Ізаг = 1,15 – 1,5 = 1,725.
Відповідь: за два роки продуктивність праці збільшилася на (1,725 – 1) ×× 100 %=72,5 %; Іросту продукт. пр == 1,725; Іприросту = 0,725.

Задача 3

У перший рік на підприємстві вироблялося 20 одиниць товару А за ціною 5 грн за штуку і 30 одиниць товару Б за ціною 7 грн; другого року стали виробляти 35 одиниць товару А по 6 грн за штуку і 20 одиниць товару Б по 6 грн. За цей період відбулося скорочення працівників підприємства на 5,5 %. Як змінилася продуктивність праці?

Розв’язання

Продуктивність розраховується у вартісному виразі:
Приклади розвязування Задач; Приклади розвязування Задач
Приклади розвязування Задач;
Приклади розвязування Задач;
Приклади розвязування Задач.
Відповідь: Продуктивність праці зросла в 1,12 разу, або на (1,12 – 1) – 100 = 12 %; Іросту = 1,12; Іприросту = 0,12.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Словник розбору слів за будовою онлайн.
Ви зараз читаєте: Приклади розв’язування Задач