ПРИКЛАДИ ВПЛИВУ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ НА ПРИРОДУ ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ. СТИХІЙНІ ЯВИЩА ПРИРОДИ. ЗАПОВІДНИКИ ТА НАЦІОНАЛЬНІ ПАРКИ

УРОК 46. ПРИКЛАДИ ВПЛИВУ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ НА ПРИРОДУ ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ. СТИХІЙНІ ЯВИЩА ПРИРОДИ. ЗАПОВІДНИКИ ТА НАЦІОНАЛЬНІ ПАРКИ

Навчальна мета: повторити та систематизувати знання про стихійні явища природи та їх прояв у Північній Америці; сприяти розумінню екологічних проблем материка; формувати знання про систему природоохоронних заходів на материку; вдосконалювати практичні уміння та навички пояснювати причини виникнення екологічних проблем та визначати шляхи їх розв’язання.

Обладнання: фізична карта Північної Америки,

відеосюжети про природу унікальних природоохоронних територій материка.

Основні поняття: природний комплекс, антропогенний комплекс, стихійні явища природи, заповідник, національний парк.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань та вмінь

1. Взаємоопитування (робота в парах)

Учні обмінюються тестовими запитаннями, які підготували вдома.

2. Запитання

– У чому полягає особливість розміщення природних зон на материку?

– Назвіть природні зони, що займають найбільші площі.

– Чим природні зони Північної Америки

відрізняються від природних зон Південної Америки?

– Яка природна зона Північної Америки вважається батьківщиною кактусів?

– У яких частинах Кордільєр найбільша кількість висотних поясів?

– Які природні зони Північної Америки зазнали найбільшого впливу з боку господарської діяльності людей? Які види природоохоронних територій ви знаєте?

III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

Завершуючи вивчення природи материка, не можна не звернути уваги на зміни природних комплексів під впливом господарської діяльності людини, адже тільки природа Антарктиди ще залишилася відносно незайманою. Ландшафти всіх раніше досліджених континентів більшою або меншою мірою перетворені людиною. Природа Північної Америки не є винятком. Господарська діяльність не тільки погіршує екологічну ситуацію, але й може провокувати посилення стихійних явищ, які, як вам вже відомо, характерні для Північної Америки. Однак, на відміну від раніше вивчених материків, у Північній Америці працює продумана система природоохоронних заходів. Дізнаємося, як розв’язуються на материку екологічні проблеми.

IV. Вивчення нового матеріалу

1. Зміна природних комплексів материка

Господарська діяльність на території Північної Америки призвела до істотних змін природних комплексів, а в місцях найбільш інтенсивного господарювання – до заміни природних комплексів на антропогенні. Найбільших збитків природі материка завдано в сільськогосподарських районах, у місцях видобутку корисних копалин, у містах із високим рівнем розвитку промисловості та великою кількістю населення.

2. Стихійні явища природи

Активний вплив на природу призводить до збільшення числа стихійних лих, посилення їхньої інтенсивності. Унаслідок непомірної оранки земель частіше виникають курні бури (це характерно для Великих рівнин).

Південно-східна частина Північної Америки, яка перебуває під дією пасатів, наприкінці літа та восени піддається дії тропічних циклонів. Ураганні вітри циклону викликають величезні океанські хвилі висотою до 15-17 м (5-6-поверховий будинок). За допомогою космічних супутників учені ведуть постійні спостереження за виникненням тропічних циклонів. Тропічні циклони спричиняють сильні повені й руйнування, іноді призводять до людських жертв.

Більш часту появу тропічних циклонів учені пов’язують із глобальним потеплінням, яке підсилюється інтенсивною господарською діяльністю людей.

3. Заповідники та національні парки

Доповіді учнів, які мали випереджальне завдання

На відміну від Африки і Південної Америки, питанням охорони природи в країнах Північної Америки, особливо в останні десятиліття, приділяється багато уваги. Прийнято закони про охорону та відновлення природи, розроблені та діють державні програми відновлення природних комплексів, ведеться суворий облік стану окремих компонентів природи, відновлюються зруйновані компоненти – ліси, річки, озера. Разом із державними організаціями питаннями охорони природи займається безліч громадських організацій, у тому числі й дитячих, які добровільно допомагають здійснювати природоохоронні заходи.

Єллоустонський національний парк – найстаріший заповідник США. Найбільшим на континенті є Канадський національний парк Вуд-Баффало. Йосемітський національний парк, Великий Каньйон, Секвоя, Мамонтова печера, Долина Смерті, Катмай, Ель-Віскаїно. За площею заповідників і національних парків Північна Америка посідає перше місце у світі.

V. Закріплення вивченого матеріалу

1. Запитання

– Які види господарської діяльності викликають найбільш істотні зміни природних комплексів? Які природні зони материка піддалися найбільшому впливу з боку людини?

– Які проблеми виникають у зв’язку зі зміною природних комплексів і перетворенням їх на антропогенні?

– Яких заходів уживають у країнах Північної Америки з метою охорони і відновлення природи?

– У яких природних зонах материка створена найбільша кількість національних парків і заповідників? Чому?

– Який взаємозв’язок існує між стихійними явищами природи та господарською діяльністю людей?

– Які великі заповідники та національні парки на території материка вам відомі?

2. Проблемне питання

Під час обговорення проекту будівництва нового нафтопроводу через штат Аляска представники природоохоронних організацій категорично відкинули можливість здійснення цього проекту. Які аргументи ви навели б, якби входили до складу однієї з таких організацій?

VІ. Підсумок уроку

VІІ. Домашнє завдання

– Опрацювати параграф…

– Позначити на контурній карті: а) великі заповідні території Північної Америки; б) власними умовними знаками райони, де виникають різні стихійні лиха.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Зміна компонентів природи вздовж 50 паралелі.
Ви зараз читаєте: ПРИКЛАДИ ВПЛИВУ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ НА ПРИРОДУ ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ. СТИХІЙНІ ЯВИЩА ПРИРОДИ. ЗАПОВІДНИКИ ТА НАЦІОНАЛЬНІ ПАРКИ