ПРИКМЕТНИК

Повторення вивченого в початкових класах

§ 2. ПРИКМЕТНИК

Пригадаймо 1. Яку частину мови називають прикметником? 2. Як змінюються прикметники?

І Прочитайте текст. Знайдіть прикметники, за допомогою яких змальовано дівчину та рослину. Яку роль відіграють прикметники в тексті?

КАЛИНА

То було дуже давно. В одному селі жила красива дівчина, яку звали Калина. Струнка, з довгою косою. Мала блакитні, наче бездонні озерця, очі й чорні, наче шнурочки, брови. Люди любили її за добре серце.

Якось, ідучи лісом, Калина викопала тонке стебло

і посадила його край дороги. Зі стебла виріс великий кущ, а потім зацвів білим цвітом. А коли осипався цвіт, заблищали на кущі, як намистинки, ягоди, а в кожній ягідці – зернятко, наче маленьке сердечко. Прийшла одного разу Калина, а кущ і каже їй:

– На згадку про твоє добре серце, щоб тебе не забули люди, подаруй мені своє ім’я – Калина (Легенда).

ПРИКМЕТНИК

М. Фомін. Калина

Випишіть з тексту прикметники у сполученні з іменниками. Виділіть відмінкові закінчення прикметників. У дужках позначте скорочено рід, число і відмінок прикметників.

ЗРАЗОК, Красив [а] дівчина (ж. р., одн., Н.

в.).

Знайдіть порівняння, у яких є прикметники.

Особливості прикметників

Прикметники виражають ознаку предмета і відповідають на питання який? чий?

Прикметники змінюються за числами, відмінками, а в однині – й за родами.

Рід, число та відмінок прикметника залежать від іменника, з яким він зв’язаний.

І Спишіть речення, вставляючи пропущені закінчення прикметників та розкриваючи дужки. Визначте відмінок прикметників.

1. Осінн.. вечір жовт.. листом хмурит(ь)ся (В. Тарасенко), і На в(е, и)реснев.. камертон настроюються скрипки вітру (В. Боровий). 3. День догоряє десь за сутінками густ., височенн.. дубів і лип (Іван Багряний). 4. Сонячн.. промі(н, нн)я розл(е, и)валось довкола ясн.., пахуч., молоком (Є. Гуцало). 5. Перший космічн.. політ Юрія Гагаріна тривав рівно 1 годину 48 хв(е, и)лин (3 енциклопедії).

ПРИКМЕТНИК

II. Користуючись тлумачним словником, поясніть лексичне значення виділених слів.

III. Підкресліть підмети і присудки.

20 І. Провідміняйте усно словосполучення одного з поданих варіантів (на вибір).

ВАРІАНТ А. Електронна пошта, дорожні знаки.

ВАРІАНТ Б. Безпечне перехрестя, вхідні повідомлення.

II. Складіть і запишіть речення з одним словосполученням (на вибір).

21 Від слів, поданих у дужках, утворіть споріднені прикметники. Спишіть речення, замінюючи іменник утвореним прикметником.

1. Купили (школа) приладдя. 2. Поїхали до (Харків) області. 3. Підійшли до (пішохід) переходу. 4. Я відповів на (телефон) дзвінок. 5. Милувалися (ліс) квітами. 6. Останні (сонце) дні. 7. Уже час (обід) перерви.

22 ЖИТТЄВА СИТУАЦІЯ. Уявіть, що хтось із ваших знайомих чи рідних вирішив подарувати вам велосипед (телефон, чобітки). Проте він бажає уточнити, який саме велосипед (телефон, чобітки) ви хочете. Доберіть словосполучення з прикметниками, за допомогою яких можна висловити свої побажання щодо подарунка.

23 Хто добере п’ять прикметників до іменника струмок (або дорога)? А хто добере ще більше таких прикметників?

24 Виконайте завдання одного з поданих варіантів (на вибір).

ВАРІАНТ А. Напишіть невеликий твір-опис (5-7 речень) на тему “Криниця”, використовуючи прикметники для змалювання криниці та води. За потреби скористайтеся довідкою.

ДОВІДКА. Криниця: глибока, бездонна, придорожня, копана, старенька, дерев’яна. Вода: прохолодна, чиста, студена, прозора.

ВАРІАНТ Б. Доберіть 3-5 прикметників для опису погляду мами (тата, бабусі, дідуся). Складіть із цими словами і запишіть твір-мініатюру (5-7 речень) на тему “Мамині очі” (“Очі бабусі”, “Погляд дідуся”).


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Тварини які живляться рослинами.
Ви зараз читаєте: ПРИКМЕТНИК