Прикметник як частина мови

МОРФОЛОГІЯ І ОРФОГРАФІЯ

ПРИКМЕТНИК

§23. Прикметник як частина мови

199. Спишіть уривок із вірша Дмитра Луценка, вставляючи пропущені букви. Підкресліть прикметники. Скажіть, за якими ознаками ви їх розпізнали.

Пр..йшла до нас морозяна з..ма,

В гаях білястим снігом вкрила віти.

Та соня..ним безсмертникам дарма –

Немов ж..ві, стоять і досі квіти.

Д. Луценко

Прикметник як частина мови

Безсмертники

Прикметник (рос. имя прилагательное) – це самостійна частина мови, що називає ознаку предмета і відповідає на

питання який? яка? яке? які? чий? чия? чиє? чиї’? Наприклад: чиста джерельна вода, синя бабусина хустка.

Прикметники змінюються за числами, родами (в однині) і відмінками.

200. Утворіть і запишіть словосполучення, додаючи до кожного з іменників прикметник, що в дужках. Зробіть висновок, від чого залежать рід, число, відмінок прикметників.

Очерет, кукурудза, зілля, зарості (густий); ріка, полем, степу, ланами (широкий).

Прикметники вживаються в тому ж числі, роді й відмінку, що й іменники, від яких вони залежать.

У множині рід прикметників не визначається.

201. Попрацюйте в парах. Відновіть прислів’я і запишіть.

До виділених прикметників доберіть антоніми і поставте їх на місці пропусків, узгоджуючи з іменниками. Визначте число, рід (в однині) і відмінок прикметників.

1. З великої хмари… дощ буває. 2. Старий ріку ноги, а… у пороги. 3. На чорній землі… хліб родить. 4. З поганої трави не буде… сіна.. 5. Запрягай молодого бика до плуга, бо… не запряжеш. 6. І великий дуб під… сокирою падає. 7. Солодкий обід після… праці. 8. Маленьке діло краще за… безділля (Нар. творчість).

202. Спишіть і відгадайте загадки. Визначте, якими членами речення виступають прикметники.

1. Поля скляні, межі дерев’яні. 2. На легкій ніжці важка голова причеплена. 3. Золоте решето чорних хатинок повне.

Відгадки. Молоток. Соняшник. Вікно.

Реченні прикметник найчастіше виступає означенням, рідше – присудком: Земля Прикметник як частина мови під ногами хрустить

Прикметник як частина мови бадилля (С. Васильченко).

203. Спишіть текст, вставляючи, де треба, пропущені букви. Визначте число, рід і відмінок прикметників.

Займався пишний світанок. Золотий промін..чик сонця пер..линув зі сходу на захід, і в..ршечки синіх хмар зайнялися ч..рвоним полум’ям. Сонце випл..вало з-за краю з..млі та обгорталося бл..скучими хмарками, що..палахували від сонячного проміння, мов солома від вогню. Випл..вло. Д..рева в л..генькій одежі зі срібного інею обл..лись рожевим світлом. По твердому, рипливому снігу ст..лились довгі їхні тіні. Ранок дихав морозцем (За М. Коцюбинським).

204. Яке лексичне значення мають прикметники освічений – досвідчений; робочий – робітничий? Складіть з ними речення.

205. Прочитайте текст. Випишіть прикметники разом з іменниками, від яких вони залежать. Визначте рід, число, відмінок прикметників.

Тополі на видноколі. Високі пірамідальні дерева обіч доріг. Спекотного дня їхні верхи темною зеленню здалека манили мандрівників. Дійти б лишень! Під тополями відпочити, а там уже коротша путь до мети залишиться, долати її легше стане!

Під цими високими деревами чисте повітря. Недаремно ж древні пращури висаджували ошатні тополі біля жител. Росли вони й там, де відбувалися народні зібрання. Під придорожніми тополями зупинялися на відпочинок мандрівники. У рятівному затінку ставили у спеку своїх волів і чумаки, що їздили в дальні краї по сіль.

Постали тополі на сторожі наших поселень, щоб вести запеклу боротьбу з лихими вітровіями, змагатися з безжалісною стихією (За А. Кондратюком).


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Види підліткових компаній.
Ви зараз читаєте: Прикметник як частина мови