Прикметники-антоніми та прикметники-синоніми. Уживання прикметників у прямому та переносному значеннях. (Вправи 155-159)

Тема. Прикметники-антоніми та прикметники-синоніми. Уживання прикметників у прямому та переносному значеннях. (Вправи 155-159).

Мета. Ознайомити учнів з прикметниками із синонімічними та антонімічними значеннями; вчити вживати прикметники в прямому та переносному значеннях, формувати уявлення про багатозначність прикметників; розвивати словниковий запас учнів; виховувати любов до праці.

Обладнання: мовний матеріал, тлумачний словник, схема-опора.

Хід уроку

I. Організація класу.

II. Перевірка домашнього завдання.

Вправа-детектив

(вправа 154, завдання 3).

– Хто знайшов у тексті опис синички?

– Які прикметники використав автор для зображення пташки?

III. Повідомлення теми і завдань уроку.

Буква до букви – слово вродилось,

Заусміхалось, заколосилось.

Сонце зраділо слову, як брату,

Слово – це щастя, слово – це свято.

– Слова – неначе кольорові камінчики. І недостатньо їх назбирати в купу… Треба ще й уміти складати з них узори, а для цього треба розуміти значення слова.

Сьогодні ми працюємо з прикметниками, близькими і протилежними за значенням, вжитими в прямому і переносному значеннях.

IV.

Сприймання та усвідомлення учнями нового матеріалу.

1. Спостереження за прикметниками-синонімами.

– Пригадайте визначення слів-синонімів.

– Згрупуйте подані на дошці прикметники в синонімічні ряди і запишіть їх.

Дорогий, розумний, цінний, тямущий, духмяний, кмітливий, ласкавий, охайний, ніжний, чепурний, привітний, акуратний.

– Яке слово зайве? (Духмяний.)

– Доберіть до нього синоніми. Запишіть. (Пахучий, запашний.)

– Складіть з ними речення. (Багато людей доклали зусиль і праці, щоб у нас на столі щодня був духмяний, запашний хліб.)

– Доберіть синоніми до поданих прикметників у словосполученнях.

Добра (людина) – привітна, співчутлива (людина).

Добра (страва) – смачна (страва).

2. Спостереження за прикметниками-антонімами (вправа 155).

– Пригадайте визначення слів-антонімів. (Антоніми – нари слів з протилежним значенням.)

– Прочитайте прислів’я, вставляючи замість крапок антоніми до виділених слів. Поясніть їх зміст. (Коротка виховна бесіда про значення праці в житті людини.)

– Яку роль відіграють антоніми у прислів’ях?

– До яких частин мови належать ужиті тут антоніми?

– Спишіть прислів’я із прикметниками-антонімами.

Фізкультхвилинка.

3. Спостереження за прямим і переносним значенням прикметників (за вправою 156).

А) Добір відповідних антонімів до кожного прикметника, поданого в словосполученнях.

Б) З’ясування значення прикметників (прямого і переносного).

4. Робота в парах (вправа 157).

А) Читання словосполучень і з’ясування, з яких частин мови вони складаються.

Б) Заміна поданих словосполучень словосполученнями прикметників з іменниками за зразком.

В) Словникова робота з використанням таблиці “Словничок”.

Фанера – 1) тонкі листи деревини для облицювання столярних виробів;

2) деревний матеріал з кількох склеєних тонких пластинок дерева з перехресним розміщенням волокон.

Спільнокореневі слова. Фанера, фанерка, фанерний, фанерування. фанерувальник.

Фартух – 1) частина одягу, що захищає плаття, костюм від бруду, знищення під час виконування різних робіт;

2) шкіряна, полотняна та ін. запона в колясці, візку для захисту їздця.

Синоніми. Фартух, запаска (розм.).

5. Творче завдання (вправа 158).

– Складіть речення з поданими словосполученнями. Запишіть одне речення (на вибір).

– Зробіть висновок про значення прикметника гострий у кожному словосполученні.

V. Осмислення, узагальнення та систематизація знань.

1. Узагальнення вивченого за опорною схемою.

Прикметники антоніми та прикметники синоніми. Уживання прикметників у прямому та переносному значеннях. (Вправи 155 159)

2. Вправи для самостійної роботи (робочий зошит).

3. Творча робота.

– Із ряду слів, близьких за значенням, доберіть і вставте замість крапок найбільш влучне.

Багряний, рум’яний, червоний, рожевий, малиновий.

На сході небо стало… Щічки у дівчинки були… кольору. Ліс восени став…

4. Гра “Скажи без затримки”.

Учасники гри швидко називають антонім до названого вчителем прикметника. У разі затримки відповідає наступний учасник.

Важкий – легкий, великий – малий, висока – низька, верхнє – нижнє, голосний – приголосний, цікавий – нудний, повна – порожня, босе – взуте, лівий – правий, широка – вузька.

VI. Підсумок уроку.

1. Продовження речень.

– Продовжте речення.

Сьогодні на уроці ми працювали над… (прикметником).

– Виконуючи різні завдання, ми вчилися… (розрізняти і вживати в реченнях прикметники-синоніми і прикметники-антоніми, використовуючи в мовленні прикметники в прямому і переносному значеннях).

2. Вправа-гра “Дошка пошани”.

Учитель з учнями підводить підсумки уроку, обговорює, кого можна рекомендувати на дошку пошани.

VII. Повідомлення домашнього завдання з попереднім інструктажем.

С. 83, вправа 159 (звернути увагу на вимову і правопис слів звечора, спочатку).

Зве? чора – ввечері, увечері (з вечірнього часу, з часу настання вечора).

Споча? тку – прислівник (раніше, швидше за іншого).

Синоніми. Спочатку, зразу, на початку, спершу, передусім, раніше, першим ділом (розм.), в першу чергу (розм.).

Спільнокореневі слова. Спочатку, початок, початковий, починати.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Ферум сульфат.
Ви зараз читаєте: Прикметники-антоніми та прикметники-синоніми. Уживання прикметників у прямому та переносному значеннях. (Вправи 155-159)