ПРИКМЕТНИКИ-СИНОНІМИ, ПРИКМЕТНИКИ-АНТОНІМИ. ПРЯМЕ І ПЕРЕНОСНЕ ЗНАЧЕННЯ ПРИКМЕТНИКІВ


Мета: ознайомити учнів з прикметниками із синонімічними та антонімічними значеннями; розкрити поняття багатозначності прикметників; вчити учнів уживати прикметники в прямому та переносному значеннях; розвивати усне та писемне мовлення, збагачувати словниковий запас; виховувати любов до праці.

ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

Всі мерщій сідайте, діти,

Домовляймось не шуміти,

На уроці не дрімати,

Руки вчасно підіймати.

І щоб не було мороки –

Всі готові до уроку?!

Тож часу не гаємо,

Урок розпочинаємо.

II.

АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Каліграфічна хвилинка

Фф Фф Фф ан ер фанера фартух

– Доберіть до цих слів спільнокореневі слова.

Фанера – … (фанерний, фанерка);

Фартух – … (фартушок, фартушечок).

– Складіть і запишіть каліграфічно речення.

Оглянув, фанери, столяр, шматок.

Снігурі, фартушки, червоні, одягли.

2. Удосконалення тексту

– Поширте речення прикметниками.

Після дня настав вечір. На небі з’явились зірки. Сонце сховалося за лісом. Землею стелеться туман.

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ УРОКУ

– Сьогодні на уроці ми попрацюємо з прикметниками-синонімами

та прикметниками-антонімами, вжитими в прямому і переносному значенні.

IV. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Спостереження за прикметниками-синонімами

– Які слова називаються синонімами? (Близькі або однакові за значенням)

– Згрупуйте подані прикметники в синонімічні ряди.

Дорогий, розумний, цінний, тямущий, духмяний, кмітливий, ласкавий, охайний, ніжний, чепурний, привітний, акуратний.

– Доберіть іменник до кожного ряду.

– Яке слово “зайве”? (Духмяний)

– Доберіть до нього синоніми. Запишіть їх. Складіть з ними речення.

(Багато добрих людей доклали сил і праці, щоб у нас на столі лежав запашний духмяний хліб.)

2. Спостереження за прикметниками-антонімами

– Які слова називаються антонімами?

Творча робота

– Утворіть прислів’я, дописуючи прикметники-антоніми, що підходять за змістом.

У мудрої людини… вуха і… язик.

… земля… рук не любить.

З другом говори ввічливо: від грубого слова… стає…

… у нас життя – … не буде вороття.

Краще… правда, ніж… брехня.

Слова для довідки: новий – старий; гірка – солодка; близький – чужий; довгий – короткий; чорний – білий.

– Яку роль відіграють антоніми у прислів’ях?

3. Багатозначність прикметника

– Подані словосполучення введіть у речення.

Гострі зуби; гострий біль; гострий зір; гострий соус; гострий на язик.

– Зробіть висновок про значення прикметника гострий у кожному словосполученні.

4. Фізкультхвилинка

5. Спостереження за прямим та переносним значенням прикметників

– Прочитайте словосполучення.

– До прикметників, вжитих у переносному значенні, доберіть прикметники з прямим значенням.

1 варіант

2 варіант

Гарячий привіт – …

Кам’яне серце – …

Глибока ніч – …

Золоте колосся – …

Світла думка – …

Свіжа газета – …

Залізна воля – …

Сивий туман – … з

6. Поетична хвилинка

– Складіть вірш про осінь.

– Доберіть з довідки слова, щоб завершити строфу.

– Підкресліть прикметники.

ЗОЛОТА ОСІНЬ

В парках і садочках

На доріжки й…

Падають…

Буро-золотаві.

Де не глянь, навколо

Килим…,

Віти напівголі.

Й небо…, …

Слова для довідки: трави, листочки, золотистий, синє, чисте.

V. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

– Яку роль відіграють прикметники в мовленні?

– Коли текст, у якому вжиті прикметники, можна вважати досконалим?

– Які прикметники часто вживаються в прислів’ях? Чому?

– Що найбільше сподобалося на уроці?

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Тканини рослин таблиця.
Ви зараз читаєте: ПРИКМЕТНИКИ-СИНОНІМИ, ПРИКМЕТНИКИ-АНТОНІМИ. ПРЯМЕ І ПЕРЕНОСНЕ ЗНАЧЕННЯ ПРИКМЕТНИКІВ