ПРИКМЕТНИКИ-СИНОНІМИ, ПРИКМЕТНИКИ-АНТОНІМИ. УЖИВАННЯ ПРИКМЕТНИКІВ У ПРЯМОМУ ТА ПЕРЕНОСНОМУ ЗНАЧЕННЯХ

Мета: ознайомити учнів з прикметниками із синонімічними та антонімічними значеннями; розкрити поняття багатозначності прикметників; навчати вживати прикметники в прямому та переносному значеннях; розвивати усне та писемне мовлення; збагачувати словниковий запас школярів; виховувати любов до праці.

Хід уроку

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ (див. додатковий матеріал до уроку на с. 110)

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

– Сьогодні на уроці ми попрацюємо з прикметниками, близькими і протилежними за значеннями,

вжитими в прямому та переносному значенні.

СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ Спостереження за прикметниками-антонімами

– Які слова називаються антонімами? (Антоніми – це слова з протилежним лексичним значенням: сильний – слабкий.)

Виконання вправи 175 (с. 80)

Учні читають текст і з’ясовують відповідність другого абзацу першому.

    Словникова скарбничка.

– Як ви розумієте значення слова дисципліна?

Дисципліна – твердо встановлений порядок, дотримання якого є обов’язковим для всіх членів даного колективу; розпорядок.

    Коментоване виконання другого завдання
    до вправи 175.

– Для чого потрібні антоніми? (Це протилежні за значенням слова, які порівнюють та допомагають зрозуміти зміст.)

Спостереження за прикметниками-синонімами

– В українській мові є слова, схожі за значенням. Таких слів чимало, їх називають синонімами. Синоніми – це слова, що мають різне звучання, але близьке лексичне значення (блискучий, яскравий, сяючий). Утворюються вони зі слів однієї частини мови. Синоніми роблять наше мовлення більш образним, точнішим, досконалішим.

Виконання вправи 176 (с. 80)

Синоніми: багатий, заможний, грошовитий;

Жвавий, бадьорий, енергійний, веселий;

Важкий, масивний, тяжкий;

Красивий, вродливий, гарний;

Сумний, журливий, смутний.

Антоніми: багатий – бідний; млявий – енергійний; важкий – легкий; красивий – потворний; веселий – сумний.

Фізкультхвилинка УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ Спостереження за прямим та переносним значенням прикметників

– Прочитайте словосполучення.

– До прикметників, ужитих у переносному значенні, доберіть прикметники з прямим значенням.

Варіант 1

Гарячий привіт – …

Глибока ніч – …

Світла думка – …

Залізна воля – …

Варіант 2

Кам’яне серце – …

Золоте колосся – …

Свіжа газета – …

Сивий туман – …

Самостійне виконання вправи 177 (с. 80)

– У яких словосполученнях прикметники вжито у переносному значенні?

Робота в парах

Учні читають подані словосполучення.

– З яких частин мови вони складаються? (З іменників)

– Замініть за взірцем подані словосполучення сполученнями прикметників з іменниками.

Зразок. Листя клена – кленове листя.

Полиця для книжок; вітер з півдня; допомога товариша; портфель зі шкіри; хвіст лиса; щебетання пташок; робота в класі; потік води; грива коня.

Гра “Ми – творці”

– Утворіть прислів’я, дописуючи з довідки прикметники-антоніми, що підходять за змістом.

У мудрої людини… вуха і… язик.

… земля… рук не любить.

З другом говори ввічливо: від грубого слова… стає

… у нас життя – … не буде вороття.

Краще… правда, ніж… брехня.

Довідка: новий – старий; гірка – солодка; близький – чужий; довгий – короткий; чорний – білий.

– Яку роль відіграють антоніми у прислів’ях?

ПІДСУМОК УРОКУ

– Яку роль відіграють прикметники в мовленні? (Роблять наше мовлення багатшим, досконалішим, допомагають точніше висловити свою думку.)

– Коли текст, у якому вжиті прикметники, можна вважати досконалим?

– Які прикметники часто вживають у прислів’ях? Чому?

– Де можна застосувати нові знання? (Усне, писемне мовлення)

Дуже швидко час біжить.

Збіг урок наш, як коротка мить.

Та попереду у нас багато кроків –

І цікавих, і складних уроків.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вправа 178 (с. 81).


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Тканини грибів рослин тварин.
Ви зараз читаєте: ПРИКМЕТНИКИ-СИНОНІМИ, ПРИКМЕТНИКИ-АНТОНІМИ. УЖИВАННЯ ПРИКМЕТНИКІВ У ПРЯМОМУ ТА ПЕРЕНОСНОМУ ЗНАЧЕННЯХ