ПРИКМЕТНИКИ ВИЩОГО СТУПЕНЯ ІНТЕНСИВНОСТІ ОЗНАКИ

ПРИКМЕТНИК

4. СЕМАНТИКО – ГРАМАТИЧНІ КАТЕГОРІЇ ЯКІСНИХ ПРИКМЕТНИКІВ

ПРИКМЕТНИКИ ВИЩОГО СТУПЕНЯ ІНТЕНСИВНОСТІ ОЗНАКИ

Вищий ступінь порівняння, або компаратив (від лат, comparativum), відтворює інтенсивність ознаки в рядах опозиційних пар шляхом протиставлення форми прикметника, який вказує на якість без порівняння, формі прикметника, де якісна ознака передана більшою мірою. За структурно-морфологічним типом творення існує проста, або синтетична, і складена, або аналітична, форма вищого ступеня.

Синтетична форма вищого ступеня

утворюється від основ первинних і похідних якісних прикметників додаванням суфікса – іш – або – ш-, напр.: густий – густіший, цілий – ціліший, твердий – твердіший, скупий – скупіший, молодий – молодший, довгий – довший, важкий – важчий, дорогий – дорожчий. Вибір суфікса не зумовлений чітким розмежуванням сполучуваних основ, хоча більшість прикметників, що приєднують непродуктивний суфікс – tu-, походить з найдавнішого шару праслов’янської і східнослов’янської лексики, напр.: товщий, ширший, дешевший, глибший, вужчий, нижчий, тяжчий, тонший тощо. Утворення назв вищої інтенсивності
ознаки відбувається здебільшого за допомогою суфікса – iui-, його домінантна роль помітна з появою паралельних ступеневих утворень із суфіксом – іш – та суфіксом – ш-, напр.: тонкий – тонший і топкіший, швидкий – швидший і швидкіший, рідкий – рідший і рідкіший, товстий – товщий і товстіший. На думку Л. А. Булаховського, впливовість суфікса – іш – говорить за себе наявністю в літературній мові варіантів: багатший і багатіший, грубший і грубіший, здоровший і здоровіший тощо. Деякі з них використовуються, як це взагалі буває в мовах у таких випадках, для розрізнення відтінків значення: гладший – і про поверхню, і в значенні “товщий; гладкіший – тільки в другому значенні; старший (наприклад, положенням); старіший (віком).

Вияв великої міри ознаки зрідка передають суплетивні форми, напр.: гарний – кращий, поганий – гірший, великий – більший, малий – менший.

Аналітична форма вищого ступеня інтенсивності ознаки утворюється додаванням до прикметника із семою помірної ознаки слів більш або менш. її специфіка виявляється в можливості відтворити зростаючу або спадаючу інтенсивність, напр.: більш наполегливий, більш працьовитий, більш давній, більш підготовлений, більш доцільний, менш сприятливий, менш вразливий, менш вдалий, менш активний, менш кваліфікований тощо.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Закон додавання швидкостей.
Ви зараз читаєте: ПРИКМЕТНИКИ ВИЩОГО СТУПЕНЯ ІНТЕНСИВНОСТІ ОЗНАКИ