ПРИНЦИП СИСТЕМНОЇ ДОДАТКОВОСТІ


Екологія – охорона природи

ПРИНЦИП СИСТЕМНОЇ ДОДАТКОВОСТІ – підсистеми однієї прир. системи в своєму розвитку забезпечують передумову для успішного розвитку та регуляції ін. підсистем, що входять до тієї самої системи (якщо система не перебуває під впливом потужної зовн. деформації). Фактично сформульований закон – дин. варіант закону упорядкованості заповнення простору та просторово-часової визначеності. У галузі глобального природокористування та охорони середовища життя людини (як, між іншим, і в світовій економіці) цей закон визначає переваги взаємодопомоги перед конфронтацією будь-якого виду. Глобальна соціоекол. система розвиватиметься тим успішніше, чим ширше світове співробітництво між країнами і народами. Враховування П. с. д. стало необхідною умовою життя людства з моменту його перетворення на єдине ціле, на всезагальну “геологічну силу”, за В. І. Вернадським.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Річки басейну тихого океану.
Ви зараз читаєте: ПРИНЦИП СИСТЕМНОЇ ДОДАТКОВОСТІ