ПРИНЦИП


Культурологічний словник

ПРИНЦИП (від лат. principium – начало, основа) – 1) Першопочаток; те, що лежить в основі певної теорії науки. 2) Внутрішнє переконання людини; основне правило поведінки.

Дієслова теперішнього часу приклади.
Ви зараз читаєте: ПРИНЦИП