Принципи організації роботи керівника


Державне управління

Принципи організації роботи керівника. Вихідні положення та норми поведінки, на яких засновується організація роботи керівника. Серед них можна виділити принципи єдиноначальності; першого керівника; функціональної дефініції та скалярний; лідерства, згідно з яким більше шансів на успіх і лідерство має той, хто першим починає використовувати нові наукові напрацювання та технології. Принцип єдиноначальності передбачає отримання працівником наказів тільки від одного безпосереднього начальника. Чим кращий взаємозв’язок

підлеглого з

Керівником, тим менша ймовірність отримання ним суперечливих вказівок і глибше почутій персональної відповідальності за результати роботи. Відповідно до принципу першого керівника під час організації виконання важливих завдань контроль залишається за першим керівником організації, оскільки тільки він має право і можливість вирішувати будь-яке питання або передоручати його підлеглим. Згідно з принципом функціональної дефініції чим чіткіше визначені для організації, підрозділу, працівника напрями й очікувані результати діяльності, повноваження, посадові та інформаційні зв’язки,

тим більший внесок слід очікувати в реалізацію цілей організації. Близький до цього принципу і скалярний, за яким чим чіткіше лінія зв’язку керівника з кожним із підлеглих, тим ефективніші процеси прийняття рішень та комунікації. Серед характерних рис та навичок хорошого державного керівника такі: гарні навички ведення переговорів і здатність переконувати; завоювання й збереження довіри громадськості, зокрема через використання засобів масової інформації; здатність швидко вчитися й не баритися з рішеннями, оскільки час перебування на посаді може бути коротким; навички в керівництві й управлінні персоналом для підвищення продуктивності та якості праці підлеглих; готовність до нелегкого життя за умов переходу на вищі рівні управління.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Роль спілкування в житті людини.
Ви зараз читаєте: Принципи організації роботи керівника