Принципи організації

Принципи організації – основні, вихідні правила визначення процесу організації та його вдосконалення. До П. о. належать: 1) комплексне врахування конкретних умов процесу виробництва товарів і надання послуг; 2) чітке обгрунтування стратегічної мети; 3) розробка похідних від такої мети цілей і завдань; 4) підпорядкування організаційно-правових форм підприємств, фірм і компаній стратегічній меті та похідним від неї цілям; 5) правильний вибір основного напряму діяльності залежно від результатів маркетингових досліджень; 6) узгодженість дій усіх

підрозділів організації, а також підприємств-постачальників; 7) оптимальне поєднання централізму і децентралізму; 8) залучення до процесу ухвалення відповідних рішень усіх учасників виробничого процесу; 9) створення потужних і динамічних матеріальних і моральних стимулів для реалізації стратегічної мети організації та похідних цілей. П. о. повинні раціонально поєднуватись з принципами самоорганізації – активна участь найманих працівників, зокрема, використання ними бригадної форми організації праці (автономних бригад), свідомий та активний відбір прогресивного досвіду та ін.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (2 votes, average: 4,00 out of 5)


Сонячні італія та болгарія.
Ви зараз читаєте: Принципи організації