Принципи проектування програм структурної перебудови економіки


Державне управління

Принципи проектування програм структурної перебудови економіки. Вихідні положення, на яких засновується проектування програм структурної перебудови економіки. Серед найсуттєвіших можна виокремити такі: обов’язкове обгрунтування вибору головної мети та основних цілей і стратегії структурної перебудови економіки; врахування довгострокових перспектив розвитку національної економіки шляхом приведення у відповідність цілей структурної перебудови з економічного стратегією держави; врахування тенденцій у зовнішньоекономічній

діяльності держави, а також у структурних змінах світової та регіональної економік; з’ясування пріоритетних напрямів діяльності та побудова програми за функціональним принципом; побудова “дерева цілей” і розробка на його основі структури програми; виділення вузлових проблем, наприклад, “точок зростання”, і визначення відповідних проблемних завдань; максимальне використання ресурсів в умовах їх обмеженості для виконання проблемних завдань; визначення механізмів реалізації програми (фінансових, правових, організаційних тощо); застосування програмно-цільового підходу до вирішення
проблемних завдань; створення інших умов для успішної реалізації програми, насамперед, сприятливого інвестиційного середовища. Основа успіху програми структурної перебудови – в комплексному системно-ситуаційному підході, чіткому визначенні і розвитку взаємозв’язків суміжних програм і проектів, то може сприяти отриманню додаткового позитивного синергетичного ефекту.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Рух тіла під дією кількох сил.
Ви зараз читаєте: Принципи проектування програм структурної перебудови економіки