ПРИПЛИВИ ТА ВІДПЛИВИ


Екологія – охорона природи

ПРИПЛИВИ ТА ВІДПЛИВИ – періодичні коливання рівня моря, атм. тиску та деформації твердого тіла Землі, що відбуваються під дією сил гравітації. За періодичністю П. та В. поділяють на півдобові, добові і мішані. Амплітуда і характер П. та В. залежать від взаємного розміщення Землі, Сонця й Місяця, а також від геогр. широти, глибини моря, форми берегової лінії. Енергію П. та В. використовують для вироблення електроенергії. П. та В. є важливими чинниками у формуванні біоценозів припливно-відпливної зони (див. Літораль).

Густина речовини.
Ви зараз читаєте: ПРИПЛИВИ ТА ВІДПЛИВИ