Природні багатства

РОЗДІЛ 5 ЛЮДИНА І ГЕОГРАФІЧНА ОБОЛОНКА

Тема 2. Населення і природокористування

§ 65. Природні багатства

Пригадайте

Які види ресурсів існують на Землі?

Природні багатства – природні компоненти, які може використати людина. Головні багатства Землі становлять мінеральні, земельні, водні, біологічні та інші ресурси.

Мінеральні ресурси – мінеральні утворення органічного і неорганічного походження. Вони утворюються в літосфері, де загалом міститься понад 200 видів корисних копалин. Вони є корисними у найрізноманітніших

видах господарської діяльності. Залежно від того як їх використовують, розрізняють рудні і нерудні, а також паливні корисні копалини.

Рудні корисні копалини – це такі, з яких отримують метали. Серед них, наприклад, залізна, марганцева або алюмінієва руда. А також поліметалева руда, що містить водночас цілий комплекс різних металів: мідь, золото, срібло, олово тощо. А з нерудних копалин видобувають інші дуже цінні речовини – сірку, сіль, мергель, вапняк та ін. Паливними називають корисні копалини, які використовують як паливо. Це вугілля, нафта, природний газ, горючі сланці, торф (мал. 201).

Природні багатства

class=""/>

Мал. 201. Видобуте вугілля – паливо для теплової електростанції (1). Буре вугілля (2). Антрацит (3)

Природні багатства

Мал. 202. Збирання врожаю зернових

Земельні ресурси – землі, які можуть бути використані. На таких землях споруджують міста і села, вирощують сільськогосподарські культури (мал. 202), будують дороги тощо. Щоб прогодувати невпинно зростаюче населення планети, все більше землі використовують під сільськогосподарські угіддя.

“Вікно” в Україну

Найрозораніша країна Європи. Україна посідає перше місце у світі за часткою оброблюваних земель – майже 60 %. Для порівняння: розораність земель у США становить близько 17 %, у Великобританії – 27 % і Франції – 32 %. У жодній з країн Європи орні землі не охоплюють такої великої площі, як в Україні (понад половину).

Водні ресурси – поверхневі та підземні джерела води, а також води морів та океанів, придатні для використання. Хоча світові запаси води досить великі, прісна вода становить лише невелику частку. До того ж вона зберігається здебільшого у льодовиках. Тому нині для людини головним джерелом прісної води залишаються річки. Одним з найбільших споживачів води є сільське господарство і промисловість, а також теплові електростанції.

Біологічні ресурси – це рослини і тварини, які можуть бути використані. Вони є джерелом продуктів харчування, сировини для виготовлення одягу, ліків тощо.

Серед ресурсів є такі, що ніколи не виснажуються, оскільки вони постійно самовідтворюються. Це невичерпні ресурси, до яких належать, наприклад, енергія Сонця, припливів, вітру. І справді, скільки б ми не використовували енергію Сонця, вона не зменшується.

Однак більшість природних ресурсів є вичерпними. Через надмірне використання вони можуть виснажитися і зникнути. До таких ресурсів належить ставитися особливо уважно. Адже деякі з них.

Як-от водні і біологічні ресурси, можуть за допомогою людини бути відновлені. Інші тим більше вимагають великої уваги, оскільки у разі вичерпання вже не можуть відновитися. До таких належить більша частина мінеральних ресурсів, тобто корисних копалин.

ПІДСУМКИ

– Природні багатства – природні компоненти, які можуть бути використані людиною.

– Головні багатства Землі становлять мінеральні, земельні, водні, біологічні та інші ресурси.

– Розрізняють невичерпні і вичерпні природні ресурси.

Запитання і завдання для самоперевірки

Доведіть, що кожного дня ви використовуєте різноманітні природні багатства.

Наведіть приклади використання у вашій місцевості мінеральних ресурсів.

Яка проблема існує з земельними ресурсами?

Чи можна з нерудних ресурсів отримати залізо?

Забруднення і охорона природного середовища

Пригадайте

Як взаємопов’язані між собою компоненти природи?

Забруднення природного середовища – привнесення в навколишнє середовище не характерних для нього речовин. Нині забруднюється кожна з оболонок Землі, але особливо помітними є наслідки забруднення повітряної і водної оболонок.

Забруднення атмосфери надзвичайно небезпечне. Адже кисень, який міститься у повітрі, потрібен для дихання всіх живих організмів. Так, не дихаючи, людина може прожити лише кілька хвилин. Нині, у результаті стрімкого розвитку промисловості, щодня в атмосферу викидається величезна кількість відпрацьованих газів та інших речовин, які змінюють її склад. Головна причина забруднення атмосфери – спалювання великої кількості мінерального палива. Спочатку це було вугілля, пізніше до нього приєднались нафта й газ. Нині найбільшим забруднювачем є транспорт.

Факти сьогодення

Брудні міста. У світі чимало великих міст, атмосфера яких забруднена вихлопними газами автомобілів. До таких міст передусім належать Мехіко, Сан-Паулу, Лос-Анджелес, Делі. Десятку міст світу з найбруднішою атмосферою очолюють п’ять китайських міст-велетнів – Пекін, Шеньян, Сиань, Гуанчжоу і Шанхай.

“Вікно” в Україну

Столичні забруднювачі. Саме автомобілі є основним джерелом забруднення атмосферного повітря в українській столиці. У цьому немає нічого дивного. Адже, скажімо, у центральних районах Києва є магістралі, на яких інтенсивність руху автомобільного транспорту сягає від 2000 до 3000 одиниць на годину.

Забруднення гідросфери. У річки і озера, особливо у межах великих міст, часто скидаються відходи, що залишилися після господарської діяльності (мал. 203). Внаслідок цього водойми поступово “вмирають” – заростають водяними рослинами, їхні води втрачають кисень і майже всі живі організми гинуть.

Забруднення прісноводних поверхневих водойм і підземних джерел спричинило нестачу чистої питної води. Нині у світі чиста питна вода недоступна 1,7 млрд людей, а через 15-20 років їхня кількість сягне 3 млрд осіб. Від вживання забрудненої або зараженої води щороку вмирає 10 млн людей.

Через забруднення потерпають і солоні водойми. Світовий океан поступово перетворився на світову сміттєву корзину. Сюди скидаються радіоактивні і промислові відходи, хімічні і вибухові речовини, нафта і продукти її переробки, будівельне сміття тощо. Забруднення океану є згубним насамперед для мешканців моря та узбереж.

Факти сьогодення

Екологічна катастрофа на Каспії. Це сталося у квітні 2000 року внаслідок аварії на нафтогазових об’єктах. Катастрофа спричинила масову загибель тюленів і риби, у тому числі осетрової. Між іншим, каспійський тюлень – унікальна тварина, оскільки інші види тюленів живуть у північних морях. До того ж Каспій містить 90 % світових запасів осетрових риб.

Природні багатства

Мал. 203. Забруднена водойма (1). Попереджувальний знак на березі водойми (2)

Охорона природного середовища – це заходи, спрямовані на його збереження та відновлення. Потреба в охороні природного середовища виникла з огляду на численні сумні наслідки господарської діяльності людини (мал. 204).

Час від часу, не витримуючи тиску людини, природа починала “мстити” – траплялися різні стихійні лиха. Отже, стало зрозуміло, що захист і відновлення чистоти природного середовища – це водночас і турбота про здоров’я людини. Розуміння цього сприяло тому, що у багатьох країнах світу, як-от у Німеччині, Нідерландах, Китаї, став дуже популярним “чистий” транспорт – велосипед (мал. 205). Чимало країн світу вже завзято почали повертати “борги” природі.

Факти сьогодення

День прибирання Австралії. Понад 10 років тому за підтримки “Програми з довкілля” ООН був започаткований День прибирання світу. Добру ініціативу підхопили й на далекому п’ятому континенті. Тут існує традиційний “суботник” – День прибирання Австралії, коли збирають сміття на пляжах чи в парках, очищують водойми. Європейська програма “Чисте повітря”. Багато країн Європи вирішили до 2020 року поступово замінити бензин на інші види палива, зокрема на природний газ. Це зменшить викиди в атмосферу небезпечних отруйних речовин. Програму, названу “Чисте повітря”, підтримали багато країн в інших частинах світу.

Піклуючись про те, щоб наступним поколінням дісталася хоча б мала частка природної спадщини їхніх предків, у різних природних зонах світу почали створювати різноманітні природоохоронні території. У заповідниках зберігається увесь природний комплекс, що назавжди вилучений з господарського використання.

Природні багатства

Мал. 205. Стоянка велосипедного транспорту у Ганновері

Природні багатства

Мал. 204. Пам’ятник сміттю

Природні багатства

Мал. 206. Один з куточків Олександрійського дендропарку у м. Біла Церква

Природні багатства

Мал. 207. Міський парк, створений на місці колишнього соснового лісу

Заказники – території, де охороняють окремі природні компоненти і де обмежено дозволене їхнє господарське використання. Парки – це пам’ятки садово-паркового мистецтва, де можна відпочивати, милуючись чудовими природними краєвидами і архітектурним спорудами (мал. 206). Нерідко такі парки створюють на місці колишніх лісових масивів просто у містах (мал. 207).

Природоохоронні території створюють не тільки для збереження типових (нерідко, унікальних) природних компонентів або комплексів. Тут також проводять наукові дослідження.

“Вікно” в Україну

Початки природоохоронної справи. Перші закони про охорону природних багатств на терені сучасної України були видані ще за часів Київської Русі. Перші заповідні угіддя створювали насамперед у лісових масивах. Тут обмежували полювання на різних тварин, вирубування лісу тощо. Нині загальна кількість різних природоохоронних територій перевищує 7000. Вони зорганізовані в кожній області України, а також в Автономній Республіці Крим.

ПІДСУМКИ

– Забруднення природного середовища – привнесення в навколишнє середовище не характерних для нього речовин.

– Охорона природного середовища – заходи, спрямовані на його збереження та відновлення.

Запитання і завдання для самоперевірки

Поясність, навіщо охороняти природу.

Доведіть, що відходи господарської діяльності не можна скидати у Світовий океан.

Чому небезпечне забруднення поверхневих або підземних вод?

Що найбільше забруднює повітряну оболонку Землі? Які є природоохоронні території? Навіщо їх створюють?


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (2 votes, average: 4,50 out of 5)


Види географічних карт.
Ви зараз читаєте: Природні багатства