ПРИРОДНІ РЕСУРСИ МАТЕРИКІВ І ОКЕАНІВ, ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ. ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

УРОК 64. ПРИРОДНІ РЕСУРСИ МАТЕРИКІВ І ОКЕАНІВ, ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ. ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

Навчальна мета: поглибити та систематизувати знання про природні ресурси материків і океанів та типи природоохоронних територій; ознайомити з класифікацією природних ресурсів; формувати практичні уміння оцінювати та класифікувати природні ресурси; характеризувати основні типи природоохоронних територій.

Обладнання: фізична карта світу, екологічна карта світу, схема “класифікація природних ресурсів”, підручники, атласи.

Основні

поняття: природні умови, природні ресурси, природокористування, господарська діяльність, антропогенні природні комплекси, компоненти природи, заповідник, національний парк, заказник.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань та вмінь

– Які материки й океани ви знаєте? Покажіть їх на карті.

– Умови яких кліматичних поясів і природних зон найбільш сприятливі для життя і діяльності людини?

– Чому основна частина населення земної кулі живе на рівнинах і на берегах морів та океанів?

– Які види природних багатств використовують

люди на Землі?

– Які види господарської діяльності людей чинять найбільш негативний вплив на навколишнє середовище? Чому останніми роками проблема охорони природи постає найбільш гостро?

III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

Нові методи географічної науки дозволили зрозуміти, наскільки глибоко пов’язані між собою різні процеси на Землі, природа й людина. Перші ж космічні знімки скупчень міст та їхніх промислових викидів, димових шлейфів від лісових пожеж, вирубок лісів й опустелювання засвідчили масштабність наслідків цих явищ. І головне – сприяли формуванню нового світогляду, що сприймає нашу Землю як єдину систему, усі елементи якої, включаючи й людину, тісно пов’язані між собою. Саме від людини залежить майбутнє нашої планети, адже Земля – це наш Спільний Дім; отже, від того, як люди берегтимуть його і доглядатимуть, залежить їхнє майбутнє. Першим кроком до майбутнього є заощадливе ставлення до тих багатств, що подарувала нам природа, – природних ресурсів.

ІV. Вивчення нового матеріалу

1. Природні ресурси та їх види

Природні ресурси – це компоненти природи, які забезпечують існування людського суспільства та використовуються в господарстві. Основні види природних ресурсів, які використовує людина,- це мінеральні, водні, земельні, біологічні, кліматичні.

Мінеральні ресурси – це корисні копалини, які залягають, як правило, у надрах Землі. Використання й переробка мінеральних ресурсів призводить до утворення відходів, які забруднюють навколишнє середовище.

Водні ресурси – це насамперед прісні води, що зосереджені в річках, озерах, водосховищах, підземних водах. Зараз близько 1/3 населення Землі відчуває брак прісної води. Добове світове споживання води перевищує 26 946 млрд. літрів, або 4280 л на людину. Найбільше води витрачається на землеробство – 72 % від загального обсягу, багато води споживає промисловість – 20 %. Чимало води йде на побутові й господарські потреби.

Земельні ресурси – території, які необхідні для життєдіяльності людей (для будівництва міст і сіл, фабрик і заводів, доріг, поховання відходів і, звичайно ж, для сільського господарства).

Біологічні ресурси – багатства рослинного та тваринного світу Землі.

Серед біологічних ресурсів важливе значення для людей мають ліси. У наш час лісами вкрито близько 30 % поверхні суходолу.

Кліматичні ресурси належать до невичерпних природних багатств, що включають сонячну енергію, вологу й енергію вітру.

Ресурси Світового океану. Біологічні ресурси океану, 90 % яких становить риба. Мінеральні ресурси. На шельфі інтенсивно ведеться видобування нафти й газу, кам’яного вугілля, руд металів, будівельних матеріалів. У морській воді розчинено близько 100 хімічних елементів, у тому числі й золото. Енергетичні ресурси Світового океану. Поки що з них найбільше використовується енергія припливів і відливів. У перспективі передбачається й використання термальної енергії океанських вод і енергії хвиль.

2. Природоохоронні території

Заповідник – ділянка території або акваторії, на якій весь природний комплекс зберігається в природному стані, заборонена будь-яка господарська діяльність. Використовується для комплексних наукових досліджень.

Національний природний парк – природоохоронна установа загальнодержавного значення, яка створюється з метою збереження, поповнення та ефективного використання природних комплексів і об’єктів, які мають особливу цінність. Особливістю національних парків є поєднання в них природоохоронної діяльності з раціональною організацією відпочинку населення й туризмом.

Заказник – природоохоронний об’єкт, що являє собою територію (акваторію), на якій у певний сезон або періодично охороняється частина природного комплексу: окремі види тварин чи рослин, грунти, гірські породи тощо

Інші природоохоронні території: ботанічні сади, дендрологічні сади, зоопарки, пам’ятки природи.

V. Закріплення вивченого матеріалу

Охарактеризуйте природні ресурси вашої місцевості. Визначте, яких змін вони зазнали внаслідок господарського використання.

VІ. Підсумок уроку

VІІ. Домашнє завдання

– Опрацювати параграф…

– Скласти розгорнутий план до тексту параграфа й підготувати розповідь “Природні ресурси материків і океанів та їх використання”.

– За картами атласа визначити найбільші заповідні території кожного з материків та записати їх назви в зошит.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Речення з фразеологізмами.
Ви зараз читаєте: ПРИРОДНІ РЕСУРСИ МАТЕРИКІВ І ОКЕАНІВ, ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ. ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ