Природні заповідники

Природні заповідники – природоохоронні, науково-дослідні установи загальнодержавного значення, що створюються з метою збереження в природному стані типових або унікальних для певної ландшафтної зони природних комплексів з усією сукупністю їх компонентів, вивчення природних процесів і явищ, що відбуваються в них, розробки наукових засад охорони навколишнього природного середовища, ефективного використання природних ресурсів та екологічної безпеки. Правовий режим П. з. визначається Законом України “Про природно-заповідний фонд

України”, положенням про відповідний заповідник, іншими актами законодавства України. За цим режимом рішення про створення П. з. та відведення під них земельних ділянок приймаються Президентом України за поданням Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України. Діяльністю П. з. керує дирекція на чолі з директором П. з. Для забезпечення наукової роботи у складі П. з. діють науково-технічні ради. Ділянки землі та водного простору П. з. з усіма природними ресурсами цілком вилучаються з господарського використання. На території П. з. забороняється будь-яка господарська та інша діяльність,
що суперечить цільовому призначенню заповідника, порушує природний розвиток процесів і явищ або створює загрозу шкідливого впливу на його природні комплекси та об’єкти. Проект організації П. з. та його охорони може передбачати виділення земельних ділянок для задоволення господарських потреб заповідників та їхніх працівників у сінокосах, випасах, городах та паливі згідно з установленими нормативами. В разі термінової потреби на території П. з. у встановленому порядку можуть здійснюватися заходи, спрямовані на охорону природних ресурсів, ліквідацію наслідків аварії, стихійного лиха тощо. Перебування громадян на території П. з. без спеціального на те дозволу забороняється. Навколо П. з. виділяються спеціальні охоронні зони. Контроль за дотриманням правового режиму П. з. здійснюють служби охорони. Див. також Природно-заповідний фонд України, Охоронні зони територій та об’єктів природно-заповідного фонду України, Служби охорони територій та об’єктів природно-заповідного фонду України.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Сочетание типов речи.
Ви зараз читаєте: Природні заповідники