ПРИРОДНІ ЗОНИ ЄВРАЗІЇ. АРКТИЧНІ ПУСТЕЛІ. ТУНДРА Й ЛІСОТУНДРА. ЛІСИ ПОМІРНОГО ПОЯСУ. ЛІСОСТЕПИ Й СТЕПИ

Мета:

Навчальна: сформувати знання про природні зони Євразії та закономірності їхнього розміщення територією материка; вдосконалювати практичні уміння та навички характеризувати природні зони материка за тематичними картами атласу;

Розвивальна: формувати науковий світогляд, розвивати аналітичне мислення, уміння робити висновки й узагальнення, сприяти розвитку інтересу до природи свого материка;

Виховна: виховувати любов до природи Землі, її багатств, уміння працювати в колективі.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Обладнання:

фізична карта Євразії, карта природних зон Євразії (світу), карта кліматичних поясів Євразії (світу), підручники, атласи, контурні карти.

Опорні та базові поняття: природний комплекс, широтна зональність, висотна поясність, природна зона.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, ВМІНЬ ТА НАВИЧОК УЧНІВ

– Пригадайте, що таке широтна зональність, висотна поясність.

– У межах яких природних зон розташована Північна Америка?

– Які чинники порушують широтне простягання природних зон на материках?

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Подивіться

на карту природних зон материка – вона нагадує яскраво – плямистий килим. “Повний набір” кліматичних поясів Північної півкулі Євразії зумовлює наявність усіх природних зон Землі. На жодному з вивчених материків немає такого різноманіття грунтів, рослин та тварин, яке спостерігається в Євразії. На жодному з вивчених материків області вертикальної поясності не займають такі великі площі. Досвід зі встановлення особливостей природних зон інших материків Землі допоможе вам з’ясувати складну мозаїку природних зон Євразії.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Особливості розміщення природних зон на материку

У Євразії представлені всі природні зони земної кулі, але тільки зони арктичних пустель, тундри, лісотундри й хвойних лісів утворюють суцільні смуги, які тягнуться із заходу на схід через весь материк.

Порушення широтної зональності в розміщенні природних зон найбільш чітко простежується на заході й сході Євразії.

Найбільшу площу на материку займають природні зони помірного поясу.

2. Характеристика природних зон

Зона арктичних пустель – на заході охоплює окремі острови в Північному Льодовитому океані, на сході – крім островів, ще й частину узбережжя.

Тундра й лісотундра – вузькою смугою уздовж північного узбережжя Євразії й на прилеглих островах; під час просування на схід розширюється зі збільшенням суворості клімату. Облямовує тундру з півдня зона лісотундри.

Ліси помірного поясу.

Зона хвойних лісів, або тайга тягнеться широкою смугою від Атлантичного до Тихого океану. Європейська й азіатська тайга відрізняються. На заході переважає сосна й ялина, за Уралом – ялиця, сибірський кедр, у Східному

Сибіру – модрина. Найбільше дерево тайги – сибірський кедр (кедрова сосна, 35-40 м заввишки й 2 м завширшки, близько 500 років). В азіатській частині поширена багаторічна мерзлота. Найстійкіше дерево тайги – модрина.

Змішані ліси поширені в Європі й Східній Азії. На заході змішані ліси починаються на півдні Скандинавського півострова й тягнуться до передгір’їв Південного Уралу. Крім хвойних, ростуть дуб, липа, ясен, в’яз, граб.

Широколистяні ліси також не утворюють суцільної смуги: на заході Європи вони тягнуться від південних берегів Балтійського й Північного морів, поступово витягуючись на Східноєвропейській рівнині.

Лісостеп неширокою смугою проходить від Середньодунайської низовини до річки Єнісей. Окремі ділянки лісостепу зустрічаються серед лісів і гір на сході Азії.

Степи – безлісні простори, де панує злакова рослинність. Зона степів тягнеться смугою від низов’їв Дунаю й берегів Чорного й Азовського морів, огинаючи з півдня Уральські гори, до Алтаю, продовжуючись на піднесених рівнинах східної Азії. Під трав’янистим покривом степів утворюються родючі чорноземні грунти.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

– Позначте на контурній карті межі помірного поясу та природні зони: тайга, мішані ліси, широколисті ліси, лісостеп, степ.

– За картами атласу та тестом підручника складіть характеристику природних зон Євразії.

Назва

Природної

Зони

Географічне

Положення

Особливості

Клімату

Переважний тип грунтів

Представники

Рослинного

Світу

Тваринного

Світу

– Порівняйте набір та розташування природних зон Євразії та Північної Америки.

– Установіть ознаки схожості та відмінності.

VI. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

– Опрацюйте §___.

– Випереджальне (окремим учням): підготуйте доповідь-презентацію про пустелі Євразії.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Охорона водойм від забруднення.
Ви зараз читаєте: ПРИРОДНІ ЗОНИ ЄВРАЗІЇ. АРКТИЧНІ ПУСТЕЛІ. ТУНДРА Й ЛІСОТУНДРА. ЛІСИ ПОМІРНОГО ПОЯСУ. ЛІСОСТЕПИ Й СТЕПИ