Присудок – Просте речення

Словосполучення

Просте речення

Присудок

Присудком називається головний член речення, який означає те, що говориться про підмет, і відповідає на питання що робить підмет? що з ним робиться? який він є? що (чим) він є?

Підмет і присудок граматично залежні один від одного.

Присудки бувають прості (складаються з одного дієслова) і складені (виражаються неозначеною формою дієслова та допоміжним словом).

Простий дієслівний присудок виражається дієсловом дійсного, умовного, наказового способів, а також інколи неозначеною формою

дієслова:

Присудок  Просте речення

Складений іменний присудок утворюється із дієслова-зв’язки та іменної частини.

У ролі дієслова-зв’язки найчастіше виступає дієслово є (або ж ця зв’язка може бути пропущена в реченні), а також бути, стати, здаватися, вважатися, робитися, лишатися, називатися та ін.

Іменна частина присудка може бути виражена:

– іменником, займенником, прикметником, дієприкметником, числівником у називному або орудному відмінках:

Присудок  Просте речення

До складу іменного присудка можуть входити порівняльні сполучники як, мов, наче, що, ніби:

Присудок  Просте речення

class=""/>

Між підметом і присудком на місці пропущеного дієслова-зв’язки ставиться тире, якщо:

– присудок виражений іменником або кількісним числівником:

Присудок  Просте речення

– присудок (або и підмет) виражений інфінітивом:

Присудок  Просте речення

– присудок, виражений іменником у називному відмінку або інфінітивом, приєднується до підмета за допомогою часток це, оце, то,

Присудок  Просте речення

Тире ставиться й перед єднальним сполучником (зрідка – після нього) між двома присудками, якщо другий з них виражає щось несподіване або різко протилежне до висловленого першим:

Ждали, ждали – і всі жданики поїли (Нар. тв.).

Я тоді швидко підводжусь і – зирк через комин (О. Довженко).

Тире не ставиться, якщо підмет або присудок виражений особовим та питальним займенником:

Ми молоді й зелені, за нами майбуття (За П. Тичиною).

Таке ж речення може бути і з тире, якщо треба виділити якийсь член речення:

Ми – молоді й зелені, за нами – майбуття.

Тире не ставиться й тоді, коли до складу присудка входять порівняльні сполучники як, ніби, мов, неначе; коли присудок виражений прикметником (але за умови, що присудки не виділяються інтонаційно):

Присудок  Просте речення

Але:

Присудок  Просте речення

Складений дієслівний присудок утворюється з неозначеної форми дієслова і допоміжного дієслова.

Допоміжними найчастіше бувають дієслова: стати, почати, продовжувати, завершити, збиратися, могти, уміти, мати, бажати та ін.

У ролі допоміжних дієслів можуть інколи виступати прикметники: рад (радий), щасливий, готовий, згоден, спроможний, схильний та ін., дієприкметники: змушений, зобов’язаний та ін., присудкові слова (прислівники): можна, необхідно, треба, слід та ін.:

Присудок  Просте речення

Інколи зустрічаються ускладнені моделі присудків, які поєднують у собі риси складеного іменного та складеного дієслівного присудків:

Присудок  Просте речення

Такого типу присудки визначаються як складені іменні присудки ускладненої форми.

Якщо підмет виражений словосполученням іменника зі словами багато, більшість, мало, чимало, частина, решта, кілька та подібних, то присудок ставиться в однині.

Пройшло в мовчанні кілька хвилин (М. Коцюбинський).

Якщо підмет виражений складноскороченим словом, то присудок ставиться у тому ж роді й числі, що й основне слово в словосполученні, від якого утворено абревіатуру:

Присудок  Просте речення


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...



Алгоритм з повторенням приклади.
Ви зараз читаєте: Присудок – Просте речення