ПРОБНЕ (ПІЛОТАЖНЕ) ДОСЛІДЖЕННЯ

Соціологія короткий енциклопедичний словник

ПРОБНЕ (ПІЛОТАЖНЕ) ДОСЛІДЖЕННЯ – здійснюється для перевірки надійності методик та процедур основного дослідження, схеми його організації і проведення і передує йому. У процесі П. д. відпрацьовується найбільш оптимальний варіант методики організації і проведення соціол. дослідження, збирання інформації, який потім апробується в умовах, максимально наближених до умов основного польового дослідження. Це дає змогу з’ясувати величину помилок, які трапляються через втрати і викривлення

інформації внаслідок мовних, психол., культурних та інших відмінностей респондентів, а також ситуацій, що виникають в процесі опитування, але не враховуються дослідником при розробці програми і методики дослідження.

Методичною метою такої перевірки є: уточнення того, чи всім респондентам зрозумілий зміст запитань; чи оптимальна структура опитувальника, анкети; які зміни потрібно внести до структури анкети тощо. П. д. може показати доцільність внесення додаткових запитань чи, навпаки, усунення деяких з попередньо сформульованих. На цьому ж етапі відбувається перевірка розробленого інструментарію на стійкість.

При вирішенні подібних завдань П. д. вимога репрезентативності опитуваної аудиторії не є обов’язковою, але в ній мають бути охоплені всі категорії респондентів, що в майбутньому увійдуть до основної вибірки. (Під час апробації заг. схеми організації і проведення соціол. дослідження репрезентативність опитаної сукупності у П. д., хоча і в меншому обсязі, має бути забезпечена, оскільки в даному випадку апробується і схема вибірки).

Основними етапами П. д. під час вирішення методичних завдань є:

1. Апробація методики. Перевіряється те, наскільки обрані методи збирання і вимірювання досліджуваних характеристик респондентів відповідають своєму призначенню, і те, якими є можливості інтерпретації таких даних. Для цього є достатніми невеликі вибірки обсягом 25 – 30 одиниць спостереження з подальшим коригуванням структури методики.

2. Перевірка методики і стабільності даних, що збираються, і особливо похідних показників, побудова на їх основі індексів, багато мірних шкал та ін. На цьому етапі необхідною є вибірка обсягом не менше 100 одиниць, що відображає мікромодель реальної досліджуваної сукупності з урахуванням репрезентативності за суттєвими структурними характеристиками об’єкта дослідження.

3. Додаткова перевірка на стабільність. Перед початком основного дослідження бажано провести перевірку остаточного (доопрацьованого з урахуванням результатів пробних опитувань) варіанта методики на стабільність з тим, аби ще раз оцінити показники стабільності, які характеризують дослідження. З цією метою через два – три тижні після пілотажного опитування 50 – 60 респондентів опитуються додатково за тією ж програмою.

П. д. можуть повторюватися неодноразово – допоки дослідник не отримає задовільних результатів і не відпрацює всі елементи методики дослідження.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Вчинки людей на основі власних спостережень.
Ви зараз читаєте: ПРОБНЕ (ПІЛОТАЖНЕ) ДОСЛІДЖЕННЯ