ПРОДУКТИВНІСТЬ ПЕРВИННА


Екологія – охорона природи

ПРОДУКТИВНІСТЬ ПЕРВИННА – біомаса (наземних та підземних органів), а також енергія та біогенні леткі речовини, вироблені продуцентами на одиниці площі за одиницю часу.

Типи поведінкових реакцій тварин.
Ви зараз читаєте: ПРОДУКТИВНІСТЬ ПЕРВИННА