Професійні слова (терміни) – ЛЕКСИКАЛЕКСИКА

Професійні слова (терміни)

В українській мові є слова, які вживаються в мові людей певних професій: лікарів, музикантів, інженерів, програмістів, будівельників тощо. Ці слова позначають знаряддя й матеріали праці, процеси виробництва, характерні для різних галузей і спеціальностей. Наприклад: Домна, вагранка, мартен (у металургів); Бетон, бетонування, риштування (у будівельників); Наркоз, ін’єкція, процедура (у лікарів); Камбуз, кубрик, такелаж, рея, зюйд-вест (у моряків) тощо.

Слова, властиві мовленню людей певної професії, називаються професійними.

Професійні слова і терміни широко представлені в спеціальних журналах, довідниках, словниках, а також у художніх творах, коли йдеться про трудову діяльність людей певних професій.

У складі професійної лексики значне місце належить словам-термінам, що позначають чітко окреслені наукові поняття в певній галузі знань. Наприклад: Катет, тангенс, інтеграл, логарифм, теорія множин – математичні терміни; Товар, вартість, рента, дотація – економічні; Тема, сюжет, жанр, лірика, строфа, ямб – літературознавчі тощо.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 2.00 out of 5)


З якими речовинами реагує оцтова кислота.
Ви зараз читаєте: Професійні слова (терміни) – ЛЕКСИКА