Програма економічного розвитку

Програма економічного розвитку – комплекс взаємопов’язаних цілей і завдань щодо перспектив розвитку господарства країни на коротко -, середньо – та довготерміновий період, з одного боку, і необхідних для їх реалізації ресурсів, заходів – з іншого, спрямованих на досягнення тактичної або стратегічної мети. П. е. р. безпосередньо охоплює всі підсистеми національної економічної системи (продуктивні сили, техніко-економічні, організаційно-економічні та відносини економічної власності, а також господарський механізм), а опосередковано

– соціальні, правові, політичні, культурні, ідеологічні та інші заходи, які впливають на реалізацію П. е. р. Окремими ланками П. е. р. є науково-технічна, інноваційна, інвестиційна програми, програма створення ефективних і стабільних стимулів до праці, програма структурних реформ, аграрна, регіональна, зовнішньоекономічна, соціально-економічна (сфери освіти, охорони здоров’я, пенсійного забезпечення, допомоги безробітним та ін.). П. е. р. у межах окремої країни можуть прийматися на загальнонаціональному, регіональному та міжрегіональному рівнях. Основними економічними важелями розвитку цих підсистем і господарства
країни загалом є податкова, грошово-кредитна, антимонопольна, амортизаційна, цінова, бюджетна політика, а також форми економічної політики, які випливають із назви відповідних підсистем: науково-технічна, інноваційна, інвестиційна та ін. Організаційні та управлінські важелі – поліпшення або істотна перебудова структури управління народним господарством (зокрема, перехід від галузевої до функціональної форми управління), підготовка управлінських кадрів, вміле запозичення передового досвіду та ін. В Україні в 90-х XX ст. було прийнято більш як десять програм, а в межах бюджетного фінансування в окремі роки – від 50 до 200 програм, які характеризувалися неузгодженістю, незначним фінансуванням, розпорошеністю, відсутністю найважливіших національних пріоритетів та ін. Джерелами фінансування П. е. р. є бюджетні ресурси і позабюджетні кошти, що акумулюються в різних фондах, іноземні кредити, внески фізичних та юридичних осіб тощо. На основі П. е. р. формується відповідна система державного регулювання економіки, в т. ч. економічна політика (див. Економічна політика: Державне регулювання економіки).


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (2 votes, average: 4,50 out of 5)


Історичний розвиток життя на землі.
Ви зараз читаєте: Програма економічного розвитку