Проміжне оцінювання навчальних досягнень з теми “Вуглеводні”


Тема 3

НАЙВАЖЛИВІШІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ

Урок 43

Тема уроку. Проміжне оцінювання навчальних досягнень з теми “Вуглеводні”

Цілі уроку: узагальнити та скоригувати знання учнів з теми “Вуглеводні”; визначити рівень навчальних досягнень учнів з теми, розуміння основних понять, уміння використовувати їх на практиці.

Тип уроку: контролю й коригування знань, умінь і навичок.

Форми роботи: письмова самостійна робота за варіантами.

Обладнання: картки-завдання.

ХІД УРОКУ

I. Організація класу

II. Письмова контрольна

робота

Учитель розподіляє учнів за варіантами й нагадує їм зміст завдань, час виконання, ключові моменти оформлення відповідей і систему оцінювання:

– завдання 1-6 – тестові, кожне завдання оцінюється в 0,5 бала, загалом перші шість завдань – 3 бали;

– завдання 7-9 оцінюються по 2 бали кожне, загалом за дев’ять правильно виконаних завдань – 9 балів;

– завдання 10 пропонується виконувати учням, які претендують на оцінку 12 балів, оцінюється в 3 бали.

Отже, максимальна оцінка за правильно виконану роботу становить 12 балів.

Час на виконання роботи – 40 хв.

III. Домашнє завдання

Повторити

матеріал про вуглеводні.

Варіант І

1. Загальна формула етиленових вуглеводнів – …

2. Гібридизація – це явище змішування. з утворенням однакових…

3. Назвіть тип ізомерії, характерний для алкінів:

А) структурна;

Б) положення кратного зв’язку;

В) просторова;

Г) міжкласова.

4. Установіть відповідність.

Проміжне оцінювання навчальних досягнень з теми Вуглеводні

A. 2-метилпропан

Б. Пропен

B. 1-хлор-1-бутен

Г. 3-метил-1-бутин

5. Реакція описується рівнянням: Проміжне оцінювання навчальних досягнень з теми Вуглеводні

Укажіть, який об’єм хлору приєднається до 5 л ацетилену:

А) 5 л;

Б) 10 л;

В) 2,5 л;

Г) 22,4 л.

6. Метан застосовують:

А) як паливо;

Б) як ліки;

В) для зварювання металів;

Г) як сировину хімічного синтезу.

7. Напишіть два ізомери та два найближчі гомологи до речовини:

Проміжне оцінювання навчальних досягнень з теми Вуглеводні

8. Напишіть рівняння реакцій, необхідних для здійснення перетворень:

Проміжне оцінювання навчальних досягнень з теми Вуглеводні

9. Визначте молекулярну формулу вуглеводню, якщо масова частка Гідрогену в ньому становить 17,2 %, а відносна густина за азотом – 2,07.

10. Обчисліть об’єм етану, який можна одержати в результаті взаємодії 10 л етилену й 5 л водню (н. у.).

Варіант ІІ

1. Загальна формула гомологічного ряду алканів – …

2. Гомологічний ряд – це послідовність речовин, що подібні за… та відрізняються…

3. Назвіть тип ізомерії, характерний для алкенів:

А) структурна;

Б) положення кратного зв’язку;

В) просторова;

Г) міжкласова.

4. Установіть відповідність.

Проміжне оцінювання навчальних досягнень з теми Вуглеводні

A. 3-метил-1-бутин

Б. 2-хлор-2-метилпропан

B. 1-бутен

Г. 2,2-диметилпропан

5. Реакція описується рівнянням: С2Н4 + Н2 Проміжне оцінювання навчальних досягнень з теми Вуглеводні C2H6

Укажіть об’єм водню, необхідний для повного гідрування 7 л етилену за рівнянням:

А) 7 л;

Б) 6 л;

В) 14 л;

Г) 3,5 л.

6. Ацетилен застосовують:

А) як паливо;

Б) як ліки;

В) для зварювання металів;

Г) як сировину хімічного синтезу.

7. Напишіть два ізомери й два найближчі гомологи до речовини:

Проміжне оцінювання навчальних досягнень з теми Вуглеводні

8. Напишіть рівняння реакцій, необхідних для здійснення перетворень:

Проміжне оцінювання навчальних досягнень з теми Вуглеводні

9. Визначте молекулярну формулу вуглеводню, якщо масова частка Карбону в ньому становить 90 %, а відносна густина за гелієм дорівнює 30.

10. Обчисліть об’єм повітря, що знадобиться для спалювання суміші, яка складається з 5 л етилену й 7 л ацетилену (н. у.).

Варіант ІІІ

1. Загальна формула ацетиленових вуглеводнів – …

2. Ізомерія – це явище існування речовин з однаковими. і різним…

3. Назвіть тип ізомерії, характерний для алканів:

А) структурний;

Б) положення кратного зв’язку;

В) просторовий;

Г) міжкласовий.

4. Установіть відповідність:

Проміжне оцінювання навчальних досягнень з теми Вуглеводні

A. 1-хлор-2-метилбутан

Б. 1-бутен

B. 2-метилпропан

Г. 4-метил-2-бутин

5. Реакція описується рівнянням: CH4 Проміжне оцінювання навчальних досягнень з теми Вуглеводні C + 2H2

Укажіть об’єм водню, що виділиться в результаті термічного розкладу метану:

А) 22,4 л;

В) 12 л;

Б) 6 л;

Г) 24 л.

6. Етилен застосовують:

А) у медицині;

Б) для зварювання металів;

В) як розчинник;

Г) як сировину хімічного синтезу.

7. Напишіть два ізомери й два найближчі гомологи до речовини:

Проміжне оцінювання навчальних досягнень з теми Вуглеводні

8. Напишіть рівняння реакцій, необхідних для здійснення перетворень:

Проміжне оцінювання навчальних досягнень з теми Вуглеводні

9. Визначте молекулярну формулу вуглеводню, якщо масова частка Карбону в ньому становить 85,68 %, а відносна густина за вуглекислим газом дорівнює 1,27.

10. Обчисліть об’єм етилену, який можна одержати з 25 л ацетилену й 15 л водню (н. у.).


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Я використовую такі слова ввічливості.
Ви зараз читаєте: Проміжне оцінювання навчальних досягнень з теми “Вуглеводні”