Пропорції економічні

Пропорції економічні – визначені за певними критеріями кількісно-якісні співвідношення між окремими підсистемами, елементами та компонентами народного господарства. За матеріально-речовою ознакою розрізняють передусім трудові (забезпеченість країни трудовими ресурсами, працівників – робочими місцями, співвідношення між підготовленою кваліфікованою і не кваліфікованою робочою силою та ін.), речові (характеризують на мікро – та макрорів – ні співвідношення певних видів продукції та джерел їх забезпечення) і вартісні (співвідношення

між ВВП і національним доходом, між нагромадженням і споживанням національного доходу тощо) пропорції. За економічним змістом виокремлюють галузеві (співвідношення між виробництвом чавуну і сталі у межах металургійної галузі), міжгалузеві (між виробництвом промислової і сільськогосподарської продукції), територіальні (співвідношення між природними і трудовими ресурсами у межах окремого регіону або країни), народногосподарські (між різними підсистемами суспільного відтворення та всередині кожної з них, між окремими сферами національної економіки та ін.) і зовнішньоекономічні (наприклад, співвідношення між експортом та імпортом) пропорцій.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Славетні українці.
Ви зараз читаєте: Пропорції економічні