ПРОШАРОК СОЦІАЛЬНИЙ


Соціологія короткий енциклопедичний словник

ПРОШАРОК СОЦІАЛЬНИЙ – сукупність індивідів, котрі мають загалом однаковий соціальний статус, що забезпечує їм приблизно рівний доступ до системи благ; більш-менш стійкі у часі утворення, одні з яких, залежно від істор., культурних і соціально-екон. обставин існують упродовж досить тривалого періоду, інші динамічно виникають і зникають, формуються і розпадаються.

Згідно з М. Вебером інколи виділяють П. с. на основі однієї ознаки, зараховуючи її носіїв до спільної для них сукупності, напр.,

рівнем матеріального добробуту (статусом в екон. порядку), чи за місцем у розподілі влади (статусом у політ, порядку), чи за рівнем отримуваної шани, поваги, престижу (статусом у соціальному порядку). Проте в сучасній соціол. літературі критеріями розрізнення П. с. є також: тип трудової поведінки; складність виконуваної праці; рівень освіти; рівень кваліфікації; особливості проведення вільного часу; соціальні цінності, орієнтації та настанови; ставлення до найважливіших подій у країні та за кордоном; участь у соціальних, організаційних та технол. нововведеннях; міра участі у сусп. та громадському житті; поінформованість
і громадянська компетентність; політ, симпатії тощо. Іноді в соціології вдаються до емпіричного “конструювання” П. с. за допомогою кількох ознак, що доповнюють одна одну. У 70-х рр, методику виокремлення страт у соціол. дослідженні було розроблено під кер. О. І. Шкаратана.

Індивіди, які мають спільну ознаку, можуть бути носіями об’єктивних інтересі” та потреб, більш-менш повно усвідомлювати їх, а отже, певною мірою бути готовими і здатними включатися у соціальні та політ, процеси, висуваючи вимоги, очікуючи задоволення своїх нагальних потреб. Чи відбуватиметься усе саме так, залежить від низки чинників особистісного та надособистісного порядків.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Задачі на зведення до одиниці 2 клас.
Ви зараз читаєте: ПРОШАРОК СОЦІАЛЬНИЙ