Прості речовини кисень і залізо


ПОВТОРЕННЯ ОСНОВНИХ ПИТАНЬ КУРСУ ХІМІЇ 7 КЛАСУ

УРОК 2

Тема. Прості речовини кисень і залізо

Цілі уроку: повторити вивчені відомості про прості речовини – метали й неметали на прикладі кисню й заліза, їх фізичні та хімічні властивості; удосконалювати навички складання хімічних формул і рівнянь.

Тип уроку: узагальнення й систематизації знань.

Форми роботи: групова, індивідуальна.

Обладнання: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, картки із завданнями.

ХІД УРОКУ

I. Організація класу

II. Перевірка

домашнього завдання

Опитування по ланцюжку: учні відповідають на запитання з теми “Основні поняття хімії” та ставлять своє питання наступному учневі.

III. Узагальнення й систематизація вивченого матеріалу

– На які групи можна поділити всі речовини? (На прості й складні)

– А на які групи можна поділити прості речовини? (На метали й неметали)

– За якою ознакою? (За фізичними й хімічними властивостями)

– Які прості речовини вивчили в 7 класі? (Кисень і залізо)

Групова робота

Учні об’єднуються в групи, одержують завдання, заповнюють опорну схему.

Група 1

Оксиген

Хімічний

символ – ___________________________

Відносна атомна маса Аr(О) = ________________________________

Будова атома: +))

Число протонів р ____________________________

Число електронів е – ________________________

Число нейтронів n ______________________________

Валентність ___________________________________

Група 2

Кисет

Тип речовини ________________________________

Має___________ будову.

Хімічна формула __________________________

Відносна молекулярна маса Мr(О) = __________________________

Фізичні властивості

Розчинність у воді_______________

Агрегатний стан __________________________

Колір ___________________________

Запах___________

Смак____________

Група 3

Способи одержання кисню

1. Лабораторні способи.

Розкладання оксигеновмісних речовин:

Прості речовини кисень і залізо

2. Промисловий спосіб:

__________________________

Поширення в природі:

__________________________

Група 4

Хімічні властивості кисню

Взаємодія з неМе

Прості речовини кисень і залізо

Взаємодія з Me

Прості речовини кисень і залізо

Окиснення – це реакція взаємодії __________________________________

Горіння – це реакція _________________________, що супроводжується виділенням ______________________ і ________________________.

Оксиди – складні речовини, що складаються з ___________________________ елементів, один з яких ______________________________.

Група 5

Ферум

Хімічний символ – ___________________________________

Відносна атомна маса Аr(Fe) = _____________________________

Будова атома: +))))

Число протонів р ____________________________

Число електронів е – ________________________

Число нейтронів n ______________________________

Валентність ___________________________________

Група 6

Залізо

Тип речовини ________________________________

Має___________ будову.

Хімічна формула __________________________

Фізичні властивості

Розчинність у воді_______________

Агрегатний стан __________________________

Колір ___________________________

Запах___________

Смак____________

Специфічні властивості ___________________________________________

Група 7

Способи одержання заліза

1. Доменне виробництво чавуну

2. Відновлення заліза зі сполук

Прості речовини кисень і залізо

Поширення в природі: ___________________________________

Група 8

Хімічні властивості заліза

1. Взаємодія з неметалами

Прості речовини кисень і залізо

2. Взаємодія з кислотами

Fe + HCl Прості речовини кисень і залізо

Корозія – це ________________________________.

Способи захисту від корозії: _______________________________________.

Учні складають звіт про виконане завдання, по черзі коментують допущені помилки. Учитель узагальнює відповіді, звертаючи особливу увагу на способи одержання й хімічні властивості простих речовин.

IV. Підбиття підсумків уроку

Учитель підбиває підсумки уроку, оцінює роботу учнів.

V. Домашнє завдання

Повторити матеріал про прості речовини – кисень і залізо.

Творче завдання. Навести свої приклади хімічних властивостей кисню й заліза (по два-три рівняння реакцій).


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Числові вирази приклади.
Ви зараз читаєте: Прості речовини кисень і залізо