Прості та складні речовини. АлотропіяХІМІЯ – Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ

1. Основні хімічні поняття. Речовина

1.5. Прості та складні речовини. Алотропія

Усі речовини поділяють на прості і складні.

Прості речовини – це речовини, які складаються з атомів одного елемента. Вони можуть мати атомну або молекулярну будову. Речовини молекулярної будови зазвичай складаються з двохатомних молекул, крім білого фосфору (Р4), озону (О3), сірки (S8).

Прості речовини молекулярної будови

Прості

речовини атомної будови

Між атомами є певні зв’язки

Міжатомних зв’язків немає

Кисень О2, озон О3, азот N2,

Водень Н2, сірка S8, хлор Сl2,

Бром Вr2, йод І2, фтор F2,

Білий фосфор Р4

Метали: мідь Сu, алюміній Аl,

Срібло Ag, залізо Fe, калій К;

Неметали: графіт, алмаз (С), бор (B),

Червоний фосфор (Р), кремній (Si)

Інертні гази: гелій Не,

Неон Ne, аргон Аr,

Криптон Кr, ксенон Хе

Кожний хімічний елемент утворює як мінімум одну просту речовину. Однак існує низка елементів – Сульфур, Карбон, Фосфор, які утворюють кілька простих

речовин. Відомо близько 500 простих речовин. Таке явище утворення елементом кількох простих речовин називають алотропією. Самі ж прості речовини називають алотропічними видозмінами.

Елементи

Прості речовини та їхні назви

Карбон

Графіт, алмаз, фулерен

Оксиген

Кисень – O2, озон O3

Сульфур

Сірка ромбічна – Sg, сірка моноклінна – S8, сірка пластична

Фосфор

Білий фосфор – Р4, червоний фосфор, чорний фосфор

За звичайних умов 11 елементів (Н, Не, N, О, F, Ne, Сl, Аr, Кr, Хе, Rn) утворюють газоподібні прості речовини, 2 (Вr, Hg) – рідини, решта – тверді тіла.

Складні речовини – це хімічні сполуки, які складаються з хімічно зв’язаних атомів двох чи більше елементів (гетероядерні молекули). На 15:00 Зі серпня 2012 року в реєстрі CAS1налічувалось 68 357 000 речовин. Щотижня додається близько 50 тисяч нових речовин. їх отримують у результаті хімічних реакцій.

_____________________________________________________

1 CAS registry number (CAS number, CAS RN або CAS #) можна перекласти як реєстраційний номер хімічних сполук служби реферування відповідних публікацій з хімії – Chemical Abstracts Service (який є підрозділом Американського хімічного товариства – American Chemical Society).


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (No Ratings Yet)
Loading...


Что такое сложный план текста.
Ви зараз читаєте: Прості та складні речовини. Алотропія