Протест прокурора

Протест прокурора – акт прокурорського реагування на порушення закону, в якому він указує державному органові, державній чи громадській установі, окремій посадовій особі на порушення закону і вимагає усунути це порушення, скасувавши або змінивши незаконне розпорядження, рішення, постанову, наказ тощо. Здійснюючи відповідно до Закону України “Про прокуратуру” (1991) загальний нагляд, прокурор виявляє й опротестовує ті рішення, постанови, накази, розпорядження Кабінету Міністрів України, міністерств, державних комітетів, відомств,

інших органів державного і господарського управління та контролю, Уряду Автономної Республіки Крим, місцевих Рад народних депутатів та їхніх виконавчих і розпорядчих органів, військових частин, політичних партій і громадський організацій, масових рухів, підприємств, установ і організацій, які суперечать законові, а також незаконні акти й дії посадових осіб, вимагаючи припинення цих дій і поновлення порушеного права. Протест вносить прокурор, його заступник до органу, який видав акт, що суперечить закону, або до вищестоящого органу. У такому ж порядку вноситься протест на незаконні рішення чи дії посадової особи.
П. п. зупиняє дію опротестованого акту і підлягає обов’язковому розгляду відповідним органом або посадовою особою у десятиденний строк після надходження його. У цей самий строк прокурора має бути повідомлено про наслідки розгляду протесту. У разі відхилення П. п. або ухилення від розгляду його прокурору надано право звертати ся із заявою до суду про визнання акта незаконним Термін звернення з такою заявою до суду – п’ятнадцять днів від моменту одержання повідомлення про відхилення протесту або закінчення передбаченого за коном строку розгляду його. Подання заяви зупиняє дію опротестованого акта. Беручи участь у розгляді справ у суді або розглядаючи заяву чи скаргу про незаконність і необгрунтованість судового вироку, ухвали, рішення, прокурор має право внести протест на такі акти суду в порядку, що регулюється процесуальним законодавством.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Одноклітинні твариноподібні представники.
Ви зараз читаєте: Протест прокурора