РАЦІОНАЛІЗМ


Культурологічний словник

РАЦІОНАЛІЗМ (від лат. ratw – розум) – 1) Філософський напрям, що протиставляє містиці, ірраціоналізмові переконання у здатності людського розуму пізнавати закони буття. 2) Напрям у теорії пізнання, що на противагу емпіризмові, вважає розум єдиним джерелом і критерієм пізнання.

Особливості права власності неповнолітніх.
Ви зараз читаєте: РАЦІОНАЛІЗМ