РАДІОЧУТЛИВІСТЬ


Екологія – охорона природи

РАДІОЧУТЛИВІСТЬ – чутливість біол. об’єктів до дії йонізуючого випромінювання., яке спричинює в клітинах організмів зміни, ступінь прояву яких різний. Мірою Р. є доза опромінення, що викликає загибель 50 % клітин або організмів (ЛД50). Для різних біол. об’єктів Р. може відрізнятись у сотні і тисячі разів: ЛД50 для клітин ссавців становить 2-5 Гр, бактерій і дріжджів – 100-450, інфузорій і амеб – 3-5 тис., для дорослих комах – 300-500, для ссавців – від 3,5-7 до 10-12 Гр. У заг. випадку Р. клітин зростає із збільшенням вмісту ДНК, кількості й розмірів хромосом. На Р. впливає також хім. склад клітин, фізіол. стан (фаза клітинного циклу, фаза диференціювання), умови під час опромінення і в пострадіац. період. Р. багатоклітинних організмів зумовлена переважно Р. їхніх клітин і чинниками, що впливають на успішну регенерацію уражених опроміненням органів і тканин за рахунок розмноження клітин, що вижили.1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Правило відносної незалежності адаптацій.
Ви зараз читаєте: РАДІОЧУТЛИВІСТЬ