Рахунок


Рахунок – система записів у бухгалтерському обліку, зроблених на підставі фінансово-господарських операцій з метою обліку і всебічного (оперативного) контролю за рухом економічно однорідних об’єктів, передусім грошових засобів. Розрізняють активні (враховуються засоби підприємств), пасивні (використовуються для обліку і зміни джерел формування засобів підприємств та їх цільового призначення) та активно-пасивні Р.; за рівнем деталізації – синтетичні (узагальнюють дані аналітичних рахунків – наявність та рух усіх видів матеріалів, загальну суму витрат на виробництво товарів і послуг; заборгованості постачальникам тощо у грошовому вираженні) та субрахунки (синтетичні рахунки другого порядку для додаткового групування всередині синтетичного Р. з метою економічного аналізу та складання поточної і періодичної звітності); за економічним змістом – Р. господарських засобів, господарських процесів та джерел господарських засобів.1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Порівняльна характеристика природного та штучного добору.
Ви зараз читаєте: Рахунок