РЕАКЦІЇ ОБМІНУ – ТИПИ ХІМІЧНИХ РЕАКЦІЙ


Хімія – універсальний довідник

ТИПИ ХІМІЧНИХ РЕАКЦІЙ

РЕАКЦІЇ ОБМІНУ

Реакції між складними хімічними речовинами, в результаті яких відбувається обмін між ними окремими атомами або групами атомів, називаються реакціями обміну. Наприклад:

РЕАКЦІЇ ОБМІНУ   ТИПИ ХІМІЧНИХ РЕАКЦІЙ

Реакції обміну (крім сильно екзотермічної реакції нейтралізації) зазвичай супроводжуються невеликим тепловим ефектом, тобто відбувається лише невелика зміна внутрішньої енергії системи, і вона не може бути рушійною силою даного процесу. Реакції обміну відбуваються у тому випадку, коли продуктом реакції є газ, або осад малорозчинної речовини, або слабкий електроліт вода, тобто речовина, що йде зі сфери реакції.

Контрольні перекази з української мови 5 клас.
Ви зараз читаєте: РЕАКЦІЇ ОБМІНУ – ТИПИ ХІМІЧНИХ РЕАКЦІЙ