Реакції поліконденсації – КИСНЕВМІСНІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ

ПОСІБНИК З ХІМІЇ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ ДО ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Частина III. ОРГАНІЧНА ХІМІЯ

Розділ 17. КИСНЕВМІСНІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ

§ 17.8. Реакції поліконденсації

Поліконденсація – це процес утворення високомолекулярних сполук з низькомолекулярних, що звичайно супроводжується виділенням побічних речовин (води, аміаку, хлороводню тощо).

Як відомо, при полімеризації на відміну від поліконденсації побічні речовини не виділяються. Продукти поліконденсації (виключаючи побічні речовини) так само, як і продукти полімеризації,

називаються полімерами.

Під час реакцій поліконденсації ланцюг росте поступово: спочатку взаємодіють між собою вихідні мономери, потім утворена сполука по черзі реагує з молекулами тих самих мономерів, утворюючи в результаті полімерну сполуку. Прикладом реакції поліконденсації може бути утворення феноло – формальдегідних смол, що використовуються для виготовлення пластичних мас. Реакція відбувається при нагріванні і за наявності каталізатора (кислоти або лугу).

Оскільки в молекулі фенолу атоми водню рухливі (особливо в положеннях 2, 4 і 6), а карбонільна група альдегіду С=O здатна до реакцій приєднання,

то спочатку фенол і формальдегід взаємодіють між собою:

Реакції поліконденсації   КИСНЕВМІСНІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ

Сполука, що утворилася, взаємодіє далі з фенолом з виділенням молекули води:

Реакції поліконденсації   КИСНЕВМІСНІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ

Нова сполука взаємодіє з формальдегідом:

Реакції поліконденсації   КИСНЕВМІСНІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ

Ця сполука конденсується з фенолом, потім знову з формальдегідом і т. д. Внаслідок поліконденсації фенолу з формальдегідом за наявності каталізаторів утворюються фенолоформальдегідні смоли, з яких виготовляють пластмаси – фенопласти(бакеліти). Фенопласти – найважливіші замінники кольорових і чорних металів у багатьох галузях промисловості. З них виготовляють велику кількість виробів широкого вжитку, електроізоляційні матеріали та будівельні деталі.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Речення з вставними словами.
Ви зараз читаєте: Реакції поліконденсації – КИСНЕВМІСНІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ