Реакції обміну між розчинами електролітів, умови їх протіканняТема 1

РОЗЧИНИ

УРОК 14

Тема уроку. Реакції обміну між розчинами електролітів, умови їх протікання

Цілі уроку: показати процеси, що протікають у розчинах електролітів як реакції обміну між іонами; ознайомити з умовами їх протікання; формувати навички складання іонних рівнянь.

Тип уроку: формування вмінь і навичок та їх творчого застосування.

Форми роботи: розповідь учителя, демонстраційний експеримент, виконання тренувальних вправ.

Обладнання: таблиця розчинності, набір реактивів, лабораторне устаткування. Демонстрація

4. Реакція обміну в розчинах електролітів.

ХІД УРОКУ

I. Організація класу

II. Перевірка домашнього завдання.

Актуалізація опорних знань

1. Двоє учнів працюють біля дошки, решта – у зошитах виконують завдання.

Напишіть рівняння дисоціації запропонованих речовин.

Na2SО4

Na2CО3

Ва(ОН)2

Ca(ОH)2

HCl

LiОH

K2CО3

K3PО4

H3PО4

H2SО4

2. Фронтальне опитування (по ланцюжку)

Продовжте визначення.

Електроліти – це…

Ступінь дисоціації – це…

Кислота – це…

Основа – це…

Сіль – це…

Електролітична дисоціація – це…

ІІІ. Сприйняття

й первинне засвоєння навичок складання іонних рівнянь

Демонстрація 4

Згадайте, які явища супроводжують хімічні реакції.

Ми з’ясували, що в розчині електроліти перебувають у формі іонів.

Дослід 1

Візьмемо два розчини: BaSО4 і Na2SО4.

Запишіть рівняння дисоціації цих солей:

Реакції обміну між розчинами електролітів, умови їх протікання

Змішуємо розчини. Що відбувається? Осад BaSО4 свідчить про протікання хімічної реакції.

Реакції обміну між розчинами електролітів, умови їх протікання

Оскільки в розчині BaCl2, Na2SО4 і NaCl перебувають у вигляді іонів, запишіть рівняння в іонній формі.

Реакції обміну між розчинами електролітів, умови їх протікання

Розчинність BaSО4 настільки мала, що більша частина його в розчині перебуває у вигляді молекул BaSО4.

Отже, у розчині протікає реакція зв’язування іонів Ba2+ і SО24-, що описується рівнянням:

Реакції обміну між розчинами електролітів, умови їх протікання

Дослід 2

Для наступної реакції візьмемо розчин натрій гідроксиду (з фенолфталеїном) і додамо по краплях хлоридну кислоту до зникнення малинового забарвлення. Ознака реакції – зникнення забарвлення індикатора:

Реакції обміну між розчинами електролітів, умови їх протікання

НCl, NaОН, NaCl – сильні електроліти, тобто в розчині перебувають у вигляді іонів.

Тоді запишемо рівняння реакції в іонній формі:

Реакції обміну між розчинами електролітів, умови їх протікання

H2O – слабкий електроліт, ступінь дисоціації дорівнює 1,4 – 10-9. Тому практично протікає реакція:

H++ OH – Реакції обміну між розчинами електролітів, умови їх протікання H2O

Дослід 3

До розчину Na2CO3 додамо розчин хлоридної кислоти. Ознака реакції – виділення вуглекислого газу:

Реакції обміну між розчинами електролітів, умови їх протікання

НО, Na2CО3, NaCl – сильні електроліти, тому в розчині перебувають у вигляді іонів.

Реакції обміну між розчинами електролітів, умови їх протікання

H2О і CО2 – слабкі електроліти, тому суть процесу описує рівняння:

Реакції обміну між розчинами електролітів, умови їх протікання

Отже, виділяють три умови незворотного протікання реакцій:

– утворення нерозчинної або малорозчинної речовини;

– утворення газоподібної речовини;

– утворення речовини, що дисоціює незначною мірою, наприклад H2О.

IV. Керована практика

Самостійна робота під керівництвом учителя.

Завдання 1

Запишіть рівняння в молекулярній повній та скороченій іонній формах.

Реакції обміну між розчинами електролітів, умови їх протікання

Завдання 2

Виберіть рівняння можливих реакцій.

Реакції обміну між розчинами електролітів, умови їх протікання

V. Підбиття підсумків уроку, виставлення оцінок

VI. Домашнє завдання

Опрацювати матеріал параграфа, відповісти на запитання до нього, виконати вправи.

За таблицею розчинності підібрати три-чотири пари речовин, між якими можна записати іонні рівняння.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (No Ratings Yet)
Loading...


Біотичні фактори.
Ви зараз читаєте: Реакції обміну між розчинами електролітів, умови їх протікання