Реакції сполучення, розкладу, заміщення й обмінуТема 2

ХІМІЧНІ РЕАКЦІЇ

Урок 22

Тема уроку. Реакції сполучення, розкладу, заміщення й обміну

Цілі уроку: розвивати навички й уміння складати рівняння хімічних реакцій; формувати навички розпізнавання типів реакцій теоретично – за рівняннями реакції, експериментально – за ознаками хімічних реакцій.

Тип уроку: формування вмінь і навичок.

Форми роботи: фронтальне опитування, демонстраційний експеримент, групова робота, самостійна робота.

Обладнання: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, таблиця

розчинності, ряд активності металів, плакат із правилами техніки безпеки в кабінеті хімії.

Демонстрація 6. Реакції розкладу, сполучення, заміщення, обміну.

ХІД УРОКУ

І. Організація класу

ІІ. Актуалізація опорних знань.

Мотивація навчальної діяльності

1. Самостійна робота

Варіант І

Реакції сполучення, розкладу, заміщення й обміну

Варіант ІІ

Реакції сполучення, розкладу, заміщення й обміну

Варіант ІІІ

Реакції сполучення, розкладу, заміщення й обміну

1) Запишіть рівняння хімічних реакцій для здійснення перетворень за схемою.

2) Укажіть тип хімічних реакцій.

3) Рівняння 3 і 4 запишіть у іонній формі.

4) Обчисліть масу вихідної речовини

для одержання 10 г кислоти.

2. Фронтальне опитування

– Які речовини називаються каталізаторами?

– Яку роль в органічних реакціях виконують ферменти?

– На які дві групи поділяються хімічні реакції за тепловим ефектом?

– Укажіть тип хімічних реакцій, записаних на дошці:

Реакції сполучення, розкладу, заміщення й обміну

– Серед наведених реакцій укажіть ендотермічну.

– Обчисліть ступені окиснення й укажіть ОВР.

ІІІ. Виконання тренувальних вправ, демонстраційний експеримент

Демонстрація 6

А. Візьмемо для проведення експерименту порошки заліза й сірки, розітремо в ступці. (Питання до класу: Чи можлива хімічна реакція? (Ні)) Тепер підігріємо суміш у тиглі. Після початку реакції демонструємо учням мимовільне продовження реакції. Учні записують на дошці рівняння:

Fe + S Реакції сполучення, розкладу, заміщення й обміну FeS + ?Q

Чому реакція продовжується після припинення нагрівання? Тому що протікання реакції відбувається з виділенням тепла, достатнього для само-розігріву реакційної суміші.

Назвіть тип хімічної реакції. (Сполучення)

Б. Завдання. З ферум(ІІ) сульфату одержіть ферум(ІІІ) гідроксид. Що необхідно додати? (Луг)

За якою ознакою можна судити про протікання хімічної реакції? (Випадіння осаду)

Записуємо рівняння реакції в молекулярній та іонній формах:

Реакції сполучення, розкладу, заміщення й обміну

Реакції сполучення, розкладу, заміщення й обміну

Укажіть тип хімічної реакції. (Обміну)

Тепер, дотримуючись правил техніки безпеки, підігріємо осад. Що спостерігаємо? (Зміну забарвлення осаду) Записуємо рівняння реакції:

Реакції сполучення, розкладу, заміщення й обміну

Укажіть тип реакції. (Розкладу)

В. Наведіть приклад реакції заміщення.

Розглянемо цей тип реакцій експериментально. Візьмемо чотири пробірки з розчинами: натрій сульфату, сульфатної кислоти, купрум(ІІ) сульфату, води. Зануримо в кожну пробірку гранулу цинку. Припустіть, у якій із пробірок реакція протікатиме, а в якій – ні. Запишемо можливі рівняння реакцій у молекулярній та іонній формах:

Реакції сполучення, розкладу, заміщення й обміну

Укажіть тип реакції. (Заміщення)

Г. Для наступного експерименту візьмемо ті самі розчини й додамо до кожного з них розчин натрій гідроксиду. Припустіть, у якій із пробірок протікатиме хімічна реакція. За якими ознаками можна стверджувати, що реакція протікає необоротно. Підтвердьте це рівняннями реакцій у молекулярній та іонній формах.

Реакції сполучення, розкладу, заміщення й обміну

Укажіть тип хімічних реакцій. (Обміну)

Д. Для виконання наступного завдання учні об’єднуються в групи, кожна з яких пропонує свій варіант. Відповіді обговорюються в класі, коригуються, записуються учнями в зошитах.

Дано речовини: кисень, цинк, хлоридна кислота, вода, сірка, натрій гідроксид. Наведіть приклади двох-трьох реакцій розкладу, сполучення, заміщення й обміну, використовуючи запропоновані реактиви та продукти їх взаємодії.

IV. Підбиття підсумків уроку

Які хімічні реакції – розкладу, сполучення, заміщення чи обміну – можуть протікати зі зміною ступеня окиснення атомів у речовинах?

Чи можна стверджувати, що всі екзотермічні реакції – це реакції сполучення, а ендотермічні – розкладу?

Які ознаки реакції вказують на необоротність хімічної реакції?

Щоб обгрунтувати відповіді на ці питання, необхідно на наступних уроках глибше вивчити закономірності протікання хімічних реакцій. Учитель узагальнює отримані відомості про типи хімічних реакцій, оцінює роботу учнів на уроці.

V. Домашнє завдання

Опрацювати матеріал параграфа, відповісти на запитання до нього, виконати вправи.

Творче завдання. Скласти кросворд або ребус із одним із ключових слів: “розклад”, “сполучення”, “заміщення”, “обмін”.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (No Ratings Yet)
Loading...


Застосування алканів.
Ви зараз читаєте: Реакції сполучення, розкладу, заміщення й обміну