Речення прості й складні – РеченняСИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ

Речення

Речення прості й складні

За будовою речення бувають Прості й складні.

Простим називається речення, у якому одна граматична основа.

Наприклад: Високий соняшник на грядці журливо голову схилив (О. Пчілка). Вийду в садочок та й погуляю… (Леся Українка).

Складним називається речення, у якому дві або більша кількість граматичних основ.

Частини складного речення приєднуються за допомогою інтонації (Безсполучникові складні речення) та за допомогою сполучників і сполучних слів (сполучникові

складні речення). Довге стебло путається, великий серп не слухається в маленькій руці, колосся лоскоче спітніле личенько (М. Коцюбинський). Вікна й двері поодчинені, і знадвору чути веселий гомін на вуличці (С. Васильченко). І стежечка, де ти ходила, колючим терном поросла (Т. Шевченко).

Залежно від зв’язку за змістом між частинами і від типів сполучників складні речення бувають складносурядними або складнопідрядними.

Складносурядними називаються складні речення, частини яких рівноправні як за змістом, так і граматично і поєднуються сурядними Сполучниками і, й, та, ні… ні, а, але, проте, зате, однак, або,

чи, то… то, чи… чи, не то… не то, або… або.

Наприклад: Оркестр замовк, і стало тихо (П. Тичина). Уже давно зайшло сонце, та навколо було ще видно від далекої заграви лісових пожеж (Ю. Збанацький). Фронт мовчав, чи його не чути було за вітряницею (О. Гончар). Або не сокіл я, або спалила мені неволя крилА (Леся Українка).

Складнопідрядними називаються складні речення, частини яких нерівноправні за змістом і граматично і з’єднані підрядними сполучниками (що, щоб, бо, як, ніби, мов, ніж, хоч, хай, якщо, якби, тому що, через те що, дарма що, незважаючи на те що) Або сполучними словами (хто, що, який, чий, котрий, де, куди, звідки).

Наприклад: Грицько побачив, що Семен рве ягоди, і зупинився (Б. Грінченко). Вогню не засвічували, бо ясно світив місяць у небі (А. Шиян). Над сивою пряжею туману коливаються лише верхів’я дерев, наче відрізані вони від стовбурів (М. Стельмах). І спина навіть не заболіла, дарма що Юра гримнувся об поріг аж унизу (Ю. Смолич).

Складні речення можуть бути з різними видами зв’язку:

А) із Сурядним і підрядним. Одна з цих історій запам’яталася мені найдужче, і, коли не опишу її я, про неї в цьому світі ніхто не згадає (В. Шевчук);

Б) із Безсполучниковим і сполучниковим. Зрушились зими, збудились води, і задзвеніла земля од співу потоків (М. Коцюбинський). Села над Пслом задзвонили в усі дзвони, і їх чути стало на багато верст; села над Пслом запалили вогнища височенні, і їх видно стало на багато верст (Ю. Яновський).


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (No Ratings Yet)
Loading...


Переказ твору садок вишневий коло хати.
Ви зараз читаєте: Речення прості й складні – Речення