РечовиниПриродознавство
Людина та середовище її життя

Тіла й речовини, що оточують людину

Речовини

Речовини – це те, із чого складаються тіла.
Речовини
Органічні речовини належать до складу живих організмів і після їхньої загибелі розкладаються до неорганічних за участю мікроорганізмів – бактерій і грибів.

Властивості речовин

Речовини

Фізичні властивості речовин

Агрегатний стан. У природі речовини перебувають у твердому, рідкому та газоподібному станах.

src="/images/image8756image_61_fmt1.jpeg" class=""/>
Теплопровідність – здатність речовини проводити тепло, або процес передавання теплоти внаслідок хаотичного теплового руху молекул та атомів.
Приклад цієї властивості речовин – нагрівання повітря в приміщеннях від руху гарячої води в тепломережі.
Найбільша теплопровідність у металів, найменша – у повітря.
Електропровідність. Речовини поділяються на провідники електричного струму (метали) та діелектрики (гума, пластмаса).
Температури плавлення та кипіння. Це температури, за яких речовини змінюють агрегатний стан з твердого на рідкий та з рідкого на газоподібний.

Хімічні

властивості речовин

Речовини вступають у хімічні реакції – взаємодіють з іншими речовинами так, що в результаті утворюються нові сполуки.
Якщо на шматочок крейди капнути кислотою (наприклад хлоридною), то крейда зникне, залишаючи піну:
Речовини.
Органічні речовини (білки, жири, вуглеводи) вступають у складні біохімічні реакції. У результаті процесів біосинтезу організми синтезують сполуки для будування власних тіл. Органічні речовини можуть розпадатися на більш прості або неорганічні речовини. Різні класи органічних речовин можуть взаємоперетворюватися (вуглеводи – у жири і, навпаки, білки – у жири та вуглеводи).

Молекули. Атоми. Хімічні елементи

Молекули – дрібні частинки речовини, що зберігають її хімічні властивості. Молекули складаються з атомів. Атоми – дрібні хімічні неподільні частинки молекул, або дрібні частинки хімічного елемента.
Хімічний елемент Представляють атоми того ж самого виду. Хімічні елементи прийнято позначати спеціальними символами, наприклад: Оксиген – О, Карбон – С, Гідроген – Н, Іод – I.
Молекула атмосферного кисню складається з двох атомів Оксигену – Речовини. Молекула води складається з двох атомів Гідрогену й одного атома Оксигену – Речовини. Алмаз і вугілля мають однакову хімічну формулу – С. Формула молекули вуглекислого газу – Речовини. Існують молекули, до складу яких належать сотні атомів, це, наприклад, білки.
Атоми мають складну будову: ядро, що складається з протонів І нейтронів, на певній відстані від якого рухаються електрони. У кожному атомі кількість протонів (позитивно заряджених частинок) дорівнює кількості електронів (негативно заряджених частинок). У цілому атом є електронейтральним, тому що в нейтронів заряду немає. Хімічні елементи мають сталу кількість протонів (заряд ядра) і відрізняються один від одного хімічними властивостями.
Молекули в речовинах перебувають на певній відстані одна від одної. Ця відстань визначає агрегатний стан речовини. Схематично це можна позначити так:

стан
Рідкий
стан
Газоподібний
стан

Під час нагрівання відстань між молекулами збільшується, а внаслідок охолодження або тиску – зменшується.

Рух молекул

Атоми та молекули в речовинах перебувають у постійному безладному русі. Тверді частинки речовини, розчиненої в рідинах або газах, постійно зіштовхуються з молекулами, що безладно рухаються, і змінюють напрямок свого руху. Це явище отримало назву броунівський рух За прізвищем англійського ботаніка Роберта Броуна, який описав його у 1827 р.

Дифузія

Візьмімо склянку з водою й обережно (по краю) налиймо в неї невелику кількість розчиненої акварельної фарби. Спочатку межа між рідинами добре помітна, але через якийсь час розчин без перемішування стає однорідним. У процесі змішування двох розчинів речовини перемішуються, переходячи з області високої концентрації в область меншої концентрації.

Прості та складні речовини

Речовини поділяються на прості Та складні. Молекули простих речовин складаються з атомів одного виду (Речовини, Речовини, C).
Молекули складних речовин складаються з атомів різних видів (Речовини, Речовини, CO). Складні речовини в хімічних реакціях можуть розпадатися на більш прості:
Речовини.

Чисті речовини й суміші

Чисті речовини Містять молекули одного виду й мають суворо постійні фізичні властивості.
Суміші Містять молекули різних видів. Майже всі речовини в природі зустрічаються у вигляді сумішей.
Суміші бувають однорідними Й неоднорідними. В однорідних сумішах навіть за допомогою мікроскопа не можна виявити частинки інших речовин (наприклад, розчини солі й цукру у воді). У неоднорідних сумішах неозброєним оком або за допомогою мікроскопа можна знайти частинки інших речовин (наприклад, суміш води з крейдою або глиною).
Речовини

Основні способи розділення сумішей

Речовини


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (No Ratings Yet)
Loading...


Як рослини пристосувалися до зими.
Ви зараз читаєте: Речовини