Редагування тексту. Форматування абзацу

Тема. Редагування тексту. Форматування абзацу.

Мета. Актуалізувати знання про абзац тексту. Розширювати уявлення про середовище текстового редактора. Навчити учнів виділяти фрагменти тексту (абзац), вирівнювати абзац за лівим краєм, за правим краєм, по центру або за лівим і правим краями. Вдосконалювати вміння вводити кілька абзаців тексту з дотриманням правил орфографії і пунктуації, зберігати текстовий документ на носії. Формувати ІКТ-компетентності учнів та ключові компетентності для реалізації творчого потенціалу дітей. Розвивати

пам’ять, логічне мислення, самостійність учнів. Розвивати інтерес до здобуття знань. Виховувати інтерес до вивчення предмета, культуру роботи за комп’ютером.

Тип уроку. Урок засвоєння нових знань, навичок та вмінь.

Матеріали до уроку. Підручники, робочі зошити, ручки, олівці, проектор, комп’ютери.

Зміст уроку

1. Організаційна частина.

Діти промовляють усі разом:

Щоб урок нам розпочати,

Треба вголос проказати:

– Я уважний і серйозний,

Хоч іще малого зросту.

Впевнений, кмітливий

Я прагну здобувать знання.

2. Розвивальні завдання.

Учні виконують завдання 2-3 у підручнику

(с. 35) “Для кмітливих”.

3. Актуалізація опорних знань.

– Розгадайте ребус (підручник, с. 35, завдання 1 “Для кмітливих”).

– Яке слово одержали? (Абзац.)

“Мікрофон”

– Що таке “абзац”? (Абзацом називають частину тексту з одного або кількох речень.)

– Навіщо текст ділять на абзаци? (Для зручності читання.)

– Чи пов’язані між собою абзаци? (Абзаци пов’язані між собою однією думкою.)

– Як пишеться кожен абзац? (З нового рядка, з відступом.)

Цей відступ на початку першого рядка абзацу називають абзацним відступом.

Сьогодні вчитимемося розміщувати текст у текстовому редакторі WordPad. установлювати межі абзацу, а також абзацний відступ. Зміна зовнішнього вигляду абзацу називається форматуванням абзацу. Отже, тема сьогоднішнього уроку – “Форматування абзацу”.

4. Вивчення нового матеріалу.

Розміщення абзацу на сторінці можна змінювати за допомогою бігунків на лінійці. На панелі вгорі розташована лінійка з трьома бігунками. Два бігунки, що внизу, визначають межі тексту. Лівий нижній бігунок ліву межу, а правий – праву межу тексту. Лівий верхній бігунок визначає абзацний відступ, тобто відступ у першому рядку абзацу.

Вчитель проектує зображення на дошку.

Редагування тексту. Форматування абзацу

– Бігунки переміщуються по лінійці за допомогою миші. Перш ніж змінювати межі абзацу, потрібно встановити курсор у будь-яке місце в цьому абзаці. А якщо треба водночас змінити межі або встановити абзацний відступ у кількох абзацах, спершу виділіть їх за допомогою миші.

– Усі рядки в абзаці можна вирівняти за лівим краєм, за правим краєм, по центру або за лівим і правим краями. Для цього є відповідні кнопки на панелі інструментів, розташований над лінійкою:

Редагування тексту. Форматування абзацу

Фізкультхвилинка

Трішки ми попрацювали,

Сили наші підупали.

Треба б нам і відпочити –

Свої сили відновити.

Руки вгору, руки в боки,

Іще декілька підскоків.

Руки вгору, руки вниз,

До роботи знов берись.

5. Закріплення знань.

Робота в зошиті

Завдання 1.

– Відновіть правила введення тексту.

Між словами завжди ставиться один пропуск. Перед розділовими знаками (; :., !?) пропуск не ставиться. Дефіс у словах вводиться без пропусків. Перед тире і після нього завжди ставиться пропуск. Коли при введенні тексту курсор доходить до краю рядка, він автоматично переходить на наступний рядок. Клавішу Enter треба натискати тільки в тому разі, коли потрібно почати новий абзац.

Завдання 2.

Домалюйте клавіші, які потрібно натиснути для виконання наступних дій:

Вирівняти текст абзацу за лівим краєм Редагування тексту. Форматування абзацу

Вирівняти текст абзацу за правим краєм Редагування тексту. Форматування абзацу

Вирівняти текст абзацу но центру Редагування тексту. Форматування абзацу

Вирівняти текст абзацу за лівим і правим краями Редагування тексту. Форматування абзацу

Завдання 3.

Прочитайте алгоритм.

1. Вибери кнопку Редагування тексту. Форматування абзацу Відкриється вікно із заголовком Збереження документа.

2. У рядку Ім’я файла введи ім’я, під яким текстовий документ буде записано на диск.

3. Вибери кнопку Зберегти.

– У якому випадку його викопують? (Для збереження текстового документа на носії.)

6. Робота за комп’ютером.

А) Повторення правил безпечної роботи за комп’ютером.

“Чомучка”

Учні обмінюються запитаннями, які стосуються правил безпеки життєдіяльності в комп’ютерному класі і починають їх зі слова “чому”.

– Чому відстань від очей до екрана монітора повинна бути не менша 50 см?

– Чому не можна торкатися дротів та задньої панелі монітора і системного блока?

– Чому не можна торкатися кнопок і клавіш, призначення яких невідоме?

Б) Інструктаж учителя щодо роботи з комп’ютерною програмою.

– Запустіть на виконання текстовий редактор WordPad. Введіть текст “Нотна грамота”, поданий у підручнику на с. 34. Вирівняйте заголовок тексту по центру. Установіть вирівнювання тексту за лівим краєм та абзацний відступ на рівні 1 см від лівого краю тексту. Збережіть набраний текст. Закрийте текстовий редактор WordPad.

В) Робота з комп’ютерною програмою.

Г) Релаксація (зняття зорової втоми).

Офтальмологічна пауза

Поглянемо вправо, поглянемо вліво,

І вгору, додолу, і навкруги.

Від праці очі нехай відпочинуть,

Зарядку для них я зроблю разів три!

Г) Продовження роботи з комп’ютерною програмою.

7. Підсумок уроку. Рефлексія.

– Що нового дізналися на уроці?

– Чого навчились?

– Для чого потрібно вивчати матеріал сьогоднішнього уроку?

– У якому випадку зручно, щоб текст був вирівняний за лівим краєм? за правим краєм? по центру?


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Табель-календар.
Ви зараз читаєте: Редагування тексту. Форматування абзацу