Рефлекси, їх види. Безумовні рефлекси


РОЗДІЛ X. БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОВЕДІНКИ ЛЮДИНИ

Тема І. ФОРМУВАННЯ ПОВЕДІНКИ І ПСИХІКИ ЛЮДИНИ

УРОК 86. Рефлекси, їх види. Безумовні рефлекси

Освітня мета: познайомити учнів із різними видами рефлексів, вивчити характерні ознаки безумовних рефлексів, їх класифікацію.

Основні поняття і терміни: рефлекси безумовні, рефлекси умовні, рефлекторна дуга, доцентровий нейрон, відцентровий нейрон, вставний нейрон, ознаки рефлексів.

Обладнання: таблиці: “Будова нервової системи”, “Головний мозок”.

Структура уроку, основний

зміст і методи роботи

І. Актуалізація опорних знань учнів.

Інтерактивна методика “Мікрофон”

1. Що таке відчуття?

2. Які особливості відчуття?

3. Що ми називаємо сприйняттям?

4. Перелічіть властивості сприйняття.

5. Яке буває сприйняття?

II. Мотивація навчальної діяльності учнів.

Проблема: що керує поведінкою людини? Що лежить в основі роботи головного мозку?

III. Вивчення нового матеріалу.

1. Гра “Ланцюжок”

Завдання.

Із переліку слів і фраз, що написані на дошці, виберіть і складіть схему рефлекторної дуги.

Перелік слів і фраз: тіло чутливого нейрона, робочий орган,

тіло ру­хового нейрона, рецептор, аферентний шлях, тіло вставного нейрона.

Схема рефлекторної дуги

Рефлекси, їх види. Безумовні рефлекси

2. Вища нервова діяльність людини.

Інтерактивна методика “Ажурна пилка”

I етап. Клас ділимо на 4 “домашні” групи. Кожна група одержує за­вдання на кольорових картках.

II етап.

Завдання.

1. Прочитайте текст підручника і дайте відповіді на запитання.

2. За необхідності складіть схему.

Група №1 (Зелена картка).

– Що таке ВИД? Які вчені працювали для вивчення ВИД?

Група №2. (Червона картка).

1. Що лежить в основі ВИД?

2. Які бувають рефлекси? Складіть схему.

Група №3. (Синя картка).

1. Що таке безумовні рефлекси?

2. Складіть схему ознак безумовних рефлексів.

Група №4. (Жовта картка).

1. Складіть схему класифікації безумовних рефлексів за їх значенням для живих організмів.

2. Наведіть приклади безумовних рефлексів.

Розповіді доповідачів.

Група №1.

1. ВНД – це сукупність взаємопов’язаних нервових процесів, що відбуваються в головному мозку і забезпечують перебіг поведінкових реакцій тварин та людини.

2. І. М. Сєченов – російський фізіолог, що обгрунтував положення про рефлекторне походження психічної діяльності. Робота “Рефлекси головного мозку” 1863 р.

Рене Декарт вперше запровадив поняття “рефлекс”.

І. П. Павлов – фізіолог, академік, лауреат Нобелівської премії. Працював у трьох напрямках: фізіологія руху крові, травлення, вища нервова діяльність. Вивчаючи умовні рефлекси, вчений довів, що в основі поведінки є процеси, що відбуваються в корі великих півкуль головного мозку.

Група №2.

В основі ВНД людини лежать рефлекси.

Рефлекси, їх види. Безумовні рефлекси

Група №3.

Безумовні рефлекси – це вроджені відносно постійні реакції організму на дію зовнішнього середовища, що здійснюються за участю нервової системи.

Рефлекси, їх види. Безумовні рефлекси

На II етапі створюються “експертні” групи, до яких входять члени різних за кольором “домашніх” груп. Тут відбувається обмін інформа­цією, обговорення її, робота із схемами.

III етап. Повернення учнів в “домашні” групи, щоб поділитися зна­ннями, отриманими в експертних групах.

3. Значення безумовних рефлексів. (Заповнення схеми).

Рефлекси, їх види. Безумовні рефлекси

3. Інстинкти. (Розповідь вчителя).

– Інстинкт – вроджена форма поведінки.

І. П. Павлов говорив, що інстинкти – це ланцюг безумовних реф­лексів.

Бесіда.

– Назвіть інстинкти у тварин.

– Чи є розум в інстинктивній поведінці тварин?

– Чому бджола збирає мед в соти, де немає дна?

Поведінка людини має осмислення. Для людей теж характерні ін­стинкти. Наприклад – статеві інстинкти, піклування про дітей. Інстинкти мають особливості:

– Не потребують навчання.

– Вони запрограмовані.

– Це є форма реагування на навколишній світ.

IV. Закріплення знань учнів.

Гра “Біологічний футбол”

За кожну правильну відповідь 1 гол, і відповідно, 1 бал.

1. Біологічною основою поведінки людини є… (Діяльність головного мозку).

2. Вперше запропонував слово “рефлекс”… (Р. Декорт).

3. Книгу “Рефлекси головного мозку” написав… (І. Сєченов).

3. Природжені, відносно постійні реакції організму на дію зовнішнього і внутрішнього середовища – це… (Безумовні рефлекси)

4. Ознаками безумовних рефлексів є… (вроджені, видові, спадкові, постійні, здійснюються нервовою системою).

5. Рефлекси, що забезпечують вдих і видих… (Дихальні).

6. Рефлекси слиновиділення, жування, ковтання… (харчові).

7. До якого виду належить рефлекс, коли немовля здригається, по­чувши новий звук? (Захисний).

8. Як ви думаєте, з чим пов’язаний хапальний рефлекс у новонародже­ного, що характеризується значною силою? (Походженням від мавп).

9. До якого виду рефлексів належать звуження зіниць очей при яскра­вому світлі? (Захисний зіничний).

10. У перші місяці життя дитина може, не дихаючи, пропливати під водою близько метра. Поясніть, чому. (Вона 9 місяців плавала у навколо­плідних водах).

V. Домашнє завдання.

1. Вивчити відповідну тему із підручника.

2. Підготувати повідомлення про методики І. Павлова щодо форму­вання умовних рефлексів у тварин.1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Речення з неоднорідною підрядністю.
Ви зараз читаєте: Рефлекси, їх види. Безумовні рефлекси