РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ОЗДОБЛЕННЯ ВИРОБІВ ВИШИВКОЮ

РОЗДІЛ 2 ТЕХНОЛОГІЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ З ВИШИВКОЮ

§9. РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ОЗДОБЛЕННЯ ВИРОБІВ ВИШИВКОЮ

Опорні поняття: джерела інформації про регіональ­ну вишивку, етнографічні регіони України, особли­вості вишивок етнографічних регіонів.

Упродовж багатьох віків у кожному регіоні України вироблялися своєрідні прийоми художнього оздоблення одягу, побутових, інтер’єрних і обрядових виробів. Тому за усталеною кольоровою гамою, технікою виконання, видом орнаменту, способом розташування орнаменту на виробах можна визначити

місце виготовлення вишивки.

Для дослідження регіональної вишивки використо­вують писемні джерела, речові пам’ятки, дані різних наук – археології, етнографії, географії, фольклористи­ки тощо. До цінних джерел інформації належать музей­ні експонати, давні малюнки, картини, сторінки етно­графічних альбомів, журналів, фотографії, ілюстрації до книжок, фрески, скульптурні чи рельєфні зображен­ня людей, предметів побуту тощо (мал. 35).

РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ОЗДОБЛЕННЯ ВИРОБІВ ВИШИВКОЮ

РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ОЗДОБЛЕННЯ ВИРОБІВ ВИШИВКОЮ

Музейні експонати

РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ОЗДОБЛЕННЯ ВИРОБІВ ВИШИВКОЮ

В. Хвостенко. “Українка”

Сторінки етнографічних

альбомів, книжРЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ОЗДОБЛЕННЯ ВИРОБІВ ВИШИВКОЮОк

РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ОЗДОБЛЕННЯ ВИРОБІВ ВИШИВКОЮ

Мал. 35. Джерела інформації про вишивку

В Україні прийнято поділяти етнографічні групи людей на такі регіони: Середня Наддніпрянщина, Полісся, Поділля, Південь України, Кар­пати, Слобожанщина (мал. 36).

Такий поділ регіонів не має чіт­ких меж, і в різних джерелах вони можуть мати різні назви.

Особливості традиційно-побутової культури кожного регі­ону складалися впродовж віків.

Вони залежать від природно-географічних умов, особли­востей історичного розвитку, культурних взаємозв’язків із сусідніми народами, про­цесів переселень народів тощо.

– Які джерела інформації використовують для дослідження регіо­нальної вишивки?

– Назви етнографічні регіони України.

– Що впливає на особ­ливості регіональної вишивки?

РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ОЗДОБЛЕННЯ ВИРОБІВ ВИШИВКОЮ

Мал. 36. Етнографічні регіони України

Середня Наддніпрянщина. Цей регіон є центром давньоруської народності, п культурного життя. Його ви­шивкам властиві пишні різнобарвні рослинно-геометризовані орнаментальні мотиви з вазонами, квітами, листям, бутонами (мал. 37).

Основні кольори вишивок Київщини – червоно-чорні, білі, з додаванням третього кольору – жовтого або зе­леного. Полтавські вишивки відзначаються ніжною гамою кольорів, вишуканим поєднанням білого та м’яких пастельних кольорів. Використовують усі відтінки бла­китного, охристо-золотистого, зеленого, сірого.

Властивими техніками є: “вирізування”, “виколювання”, “верхоплут”, “настилання”, “мережка”, “стебнівка”, “гладь”, “солов’їні вічка”, “зерновий вивід”, “занизування”, “хрестик” та ін.

РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ОЗДОБЛЕННЯ ВИРОБІВ ВИШИВКОЮ

Мал. 37. Вишивка Наддніпрянщини

Споконвічні ліси й болота українського Полісся, його ландшафти та кліматичні умови, віддаленість від про­мислових і культурних центрів зумовили збереження на українських землях найдавніших елементів у народ­ному мистецтві. Вишивка цього регіону – вишукано проста та чітка за композицією (мал. 38). Домінуючим є найдавніший монохромний (одноколірний) геометрич­ний орнамент.

У вишивках переважає червоний або вишневий колір, який з часом підкреслюється синім або чорним. Поши­рені техніки вишивання – “занизування”, “настилан­ня”, “гладь”, “дрібний хрестик”, “мережка”.

РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ОЗДОБЛЕННЯ ВИРОБІВ ВИШИВКОЮ

РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ОЗДОБЛЕННЯ ВИРОБІВ ВИШИВКОЮ

РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ОЗДОБЛЕННЯ ВИРОБІВ ВИШИВКОЮ

Мал. 38. Вишивка Полісся

Класичними техніками Поділля є “низь”, “качалоч­ки”, які виконують переважно одним, двома (червононим і чорним) або багатьма кольорами(мал. 39). Стібки лягають густими, насиченими лініями. Поряд з такими швами, як “низь”, “гладь”, “хрестик”, “стебнівка”, “настилування”, “верхоплут”, “зерновий вивід”, “ви­різування”, різноманітними видами чорних, білих та кольорових “мережок”, застосовуються й допоміжні, контурні шви – “штапівка” (“стебнівка”), якими об­рамляють та з’єднують окремі елементи композиції.

РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ОЗДОБЛЕННЯ ВИРОБІВ ВИШИВКОЮ

Мал. 39. Вишивка Поділля

У Карпатському етнографічному регіоні виокрем­люють три основні підгрупи: Прикарпаття, Карпати та Закарпаття.

Майже кожна хата в західних областях України на­гадує своєрідний музей народного мистецтва. Усі речі повсякденного вжитку прикрашають різноманітними вишивками, художнім розписом, різьбою тощо. Кожне село вирізняється своєрідністю використання технік ви­шивання, багатством орнаментальних композицій. Спів­існують рослинний, зооморфний і геометричний орна­менти, смислове значення яких сягає сивої давнини.

Вишивки багатокольорові, із застосуванням червоних, оранжевих, зелених, жовтих, чорних ниток (мал. 40). Така колористична різноманітність у вишивці поєднуєть­ся гармонійно. Типовою є вишивка вовняними нитками із згущеними стібками: окремі елементи обводять кольо­ровими нитками, що забезпечує рельєфний ефект.

Карпатський регіон характеризується використанням різноманітних технік вишивання: “кучерявий стіб”, “настилування”, “штапівка”, “качалочка”, “гладь”, “низь”, ” виколювання”, ” хрестик” та ін.

РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ОЗДОБЛЕННЯ ВИРОБІВ ВИШИВКОЮ

Мал. 40. Вишивка Карпатського етнографічного регіону

Слобожанщина охоплює східну частину України. Техніка вишивання цього регіону має багато спільного з усталеними формами вишивки центральних областей України, але їй властиві й цілком своєрідні багатоколір­ні орнаменти, що виконуються технікою дрібного “хрес­тика”, “півхрестиком”, “гладдю” та ін. (мал. 41).

Колорит оздоблення вишивкою на Слобожанщині яскравий, із переважанням червоного кольору. Орна­менти подекуди вишивають грубою ниткою, завдяки чому візерунки справляють враження рельєфних.

РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ОЗДОБЛЕННЯ ВИРОБІВ ВИШИВКОЮ

Мал. 41. Вишивка Слобожанщини

Вишивка Півдня – наслідок взаємодії культур укра­їнського, російського, молдавського та інших народів, що заселяли цей край. Специфіка культур переселенців зумовила неоднорідний характер вишивок (мал. 42).

РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ОЗДОБЛЕННЯ ВИРОБІВ ВИШИВКОЮ

Мал. 42. Вишивка Півдня України

На вишивках Півдня позначився також вплив міста.

Із часом традиційний декор витісняється, одяг почали шити з яскравих, квітчастих фабричних тканин. Пере­важають такі техніки вишивання, як “гладь”, “стебло­вий шов”, “ланцюжок”. їх використання дає великі можливості для вільного перенесення різноманітних орнаментальних мотивів на фабричне полотно.

1. Охарактеризуй особливості оздоблення виробів вишивкою кожного етнографічного регіону.

2. Збери відомості про майстрів вишивання твого регіону.

3. Досліди етнографічні особливості оздоблення виробів вишив­кою регіону, в якому ти живеш. Охарактеризуй знахідки та обговори їх з однокласниками.

Дослідження особливостей вишивки свого краю

Інструменти та матеріали: фотографи з музеїв, роздруківки з Інтернету з експозиціями музеїв, ксерокопії музейних експонатів із журналів, альбомів, книжок, підручник, робочий зошит.

Послідовність виконання роботи

1. Відвідай місцеві музеї з експонатами виробів з вишив­кою. Зроби звіт про екскурсію (реальну або віртуальну).

2. Опитай народних умільців про особливості місцевої вишивки. Зроби опис, замальовки їхніх вишитих робіт або фотозвіт.

3. Оформи результати своєї роботи самостійно або ра­зом з однокласниками (у формі альбому, плаката, стенда, тематичної папки, буклета, колажу, або наклей відповідні матеріали в робочий зошит).

Скарбничка мудрості

“Що город, то норов, що село, то звичай”.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (2 votes, average: 3,00 out of 5)


5 речень з прислівниками.
Ви зараз читаєте: РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ОЗДОБЛЕННЯ ВИРОБІВ ВИШИВКОЮ